Rana kommune ønsker innspill til gatenavn på Øver-Gruben.

– Regulert gate på Øver-Gruben skal navnsettes etter stedsnavnsloven. Publikum inviteres til å komme med forslag til navn innen 13. november 2021, opplyser kommunen.

Norgeskartet viser to stedsnavn i nærheten; Grubåsen og Hallveiåsen.

Grubåsen strekker seg vestover og ligger oppom utbyggingsområdet. Ingen av de navnene er i Sentralt stedsnavnsregister. Et navn som heller ikke er registrert er Vassbrya. Den ligger rett nord for Brennåseveien litt øst i utbyggingsområdet. Vassbrya var ei kilde som var åpen hele året, og som nærmest var en institusjon for svensketrafikken. Her fikk hestene vatn og fôr, og her fikk folk ta seg en pust i bakken. Det ble også handlet her.