Her mobbes det mest

Båsmo ungdomsskole er en av to Rana-skoler som er inne på verstinglista med totalt 250 skoler i landet. Foto: Arne Forbord

Båsmo ungdomsskole er en av to Rana-skoler som er inne på verstinglista med totalt 250 skoler i landet. Foto: Arne Forbord

Artikkelen er over 4 år gammel

To Rana-skoler inne på verstinglista.

DEL

Ifølge Stavanger Aftenblad har staten en liste med de 250 skolene i landet som har størst problemer med mobbing.

Dette er første gang oversikten over skoler med vedvarende høye mobbetall blir publisert, og kartleggingen ble iverksatt av Utdanningsdirektoratet.

Grunnlaget er de årlige elevundersøkelsenes spørsmål om mobbing, til landets elever i sjuende og tiende klassetrinn. Periodene som er lagt til grunn her er fra 2007 til og med 2009 og fra 2010 til og med 2012. På vegne av direktoratet har NTNU Samfunnsforskning pekt ut skoler med vedvarende høye mobbetall i én av eller begge de to treårsperiodene.

To av skolene i Rana er inne på listen. Det er Båsmo ungdomsskole som har en mobbeandel på 11,5 prosent, og Mo ungdomsskole som har en mobbeandel på 10,4 prosent. Verst i Nordland er det på Drag skole i Tysfjord, med en mobbeandel på 26,5 prosent.

- Grunnen er at vi har innført flere tiltak mot mobbing og for bedre læringsmiljø uten at mobbingen i skolene har blitt vesentlig redusert. Da er det viktig å se om vi kan gjøre en ytterligere innsats der problemene er store over tid. Mobbingen er alvorlig for barna, og et problem vi tar på alvor. Derfor har vi bedt fylkesmennene følge opp de eierkommunene og skolene som har høye mobbetall over flere år, sier Marit Hognestad, avdelingsdirektør for læringsmiljø og rådgivning i Utdanningsdirektoratet til Stavanger Aftenblad.