Det er en historisk sterk økning i rypebestanden i Nordland og Troms, ifølge Statskog. I Sør- og Midt-Norge viser tallene en svak nedgang.

De siste ukene har Statskog fått rapporter fra tellinger langs mer enn 2.200 kilometer takstlinjer i nord og sør. Tellingene viser at det med noen unntak er bra tall for hele landet.

I Nordland og Troms, som er inndelt i elleve takstområder, viser ti av elleve oppgang.

Kun ett område, Sør-Troms, har en marginal nedgang. Her var det for inntil få år siden strenge reguleringer og stengninger. Utviklingen nå er svært positiv, og det er nær en dobling i rypetetthet.

I Sør-Norge viser tellingene en mer variert utvikling. Ifølge Norges Jeger- og Fiskerforbund er det en svak nedgang i Sør- og Midt-Norge.

– Ut fra årets takseringsdata ser det ut som det er litt lavere bestander av rype i år enn i 2021 i Sør-Norge. Det ser også ut som om rypene har fått fram færre kyllinger. Årsakene er nok mange og sammensatte, sier Torgeir Lande i Norges Fjellstyresamband.

De opplyser at det er bra med fugl de fleste steder, selv om bestanden har gått noe tilbake sammenlignet med i fjor. Ifølge Statskog vil det alltid være naturlige svingninger og sykluser i bestandene.

I sesongen 2020/21 ble det felt 176.500 ryper. Årets rype- og skogsfugljakt åpner 10. september.

(©NTB)