Gå til sidens hovedinnhold

HISTORISKE BILDER: Norsk Koksverk A/S fram mot rivingen i 1989

30. juni 2019, kl. 17:30

Norsk Koksverk A/S ble grunnlagt i Mo i Rana 1961 som et statsaksjeselskap etter stortingsvedtak. Koksverket skulle sikre avsetning av produksjonen ved de norske kullgruvene på Svalbard, samt etablere en innenlandsk koksproduksjon for å gjøre smelteindustrien mindre avhengig av import. Anlegget ble lagt til Mo i Rana fordi Norsk Jernverk ble regnet som den store avtager. Det ble også bygget en ammoniakkfabrikk som utnyttet gassen fra koksproduksjonen. Norsk Koksverk var i drift fra 1964, og ble nedlagt etter stortingsvedtak i 1988. Samme år ble stedets andre hjørnesteinsbedrift, Norsk Jernverk nedlagt og videreført i selvstendige enkeltbedrifter, som er samlet i Mo Industripark. En 24 år lang historie, der mange arbeidet. Var du en av dem, eller kjenner du noen som var en del av den?