Planlegg godt og sett deg inn i hvilke veier som stenges. Det er den klare beskjeden fra Siril Veiåker Nilsen som er seksjonsleder på Veitrafikksentralen. Dette i forbindelse med Arctic Race of Norway som starter i Mo i Rana torsdag denne uken.

Mens Rana kommune tar seg av de kommunale gatene, har Statens vegvesen ved Vegtrafikksentralen ansvaret for trafikkinformasjonen for fylkesveier, riksveier og europaveier.

Vi gjør oppmerksom på at kommunens egne veistengninger finnes her.

På Vegvesenets kart med trafikkinformasjon, ser man i utgangspunktet kun aktuelle stengninger og hendelser som skjer akkurat nå. For å se stengninger fram i tid, har Nilsen denne oppskriften:

Trykk deg inn på Trafikkartet.

Gå inn på menyen på venstre side.

Velg «planlegg rute»

Skriv inn «Mo i Rana» og «Mosjøen» ifra- og til-feltet.

Huk av på ruten «Vis rute fram i tid»

Velg datoen 11. august

Trykk på «Beregn rute».

Her finner du også oversikten over veistengninger fordelt på dager og sted.

– Siden det er to dager til, må du lete deg fram til informasjonen på en annen måte. Veiene stenges i god tid i forveien for å tømme området for trafikk. Tidspunkt for stengning er absolutt. Står det at strekningen stenges klokken 12. Så gjør den det, sier Nilsen.

Veiene åpnes igjen så snart det er mulig.

Stengningene påvirker også sideveier inn til løypetraseen. Et eksempel er at selv om syklistene ikke skal gjennom Korgfjelltunnelen, så stenges den for å sikre at ikke biler blir stående i kø inne i tunnelen.

– Vi håper folk planlegger reisen sin slik at så få som mulig blir stående. Vi skal prøve å fange opp tilfeldig forbipasserende, men de som bor i området må gjøre det de kan for å unngå irriterende overraskelser.

Nødetater får passere selv om veien er stengt.