Gå til sidens hovedinnhold

Hold hjulene i gang! Det er nå det gjelder

Artikkelen er over 1 år gammel

Kronikk Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hold hjulene i gang, vi trenger det mer enn noensinne! Vi må klare å holde hjulene i gang under Korona-epidemien. Jo flere bedrifter og arbeidstakere vi klarer å holde i aktivitet, jo større er mulighetene for å lykkes når det hele er over. Fylkeskommunen, kommunene og andre, må derfor lete dypt i skuffen etter oppdrag som kan skape aktivitet hos bedriftene i nord. Selvsagt samtidig som smittevern, liv og helse ivaretas og tas på alvor.

Bedrifter som leverer varer eller tjenester til det offentlige trenger drahjelp, og det nå. Bygg- og anleggsbransjen og elektrobransjen er blant de virkelig store sysselsetterne og verdiskaperne i nord. Det er derfor samfunnsøkonomisk helt avgjørende at bedriftene i disse bransjene ikke stopper opp. Gjør de det, vil det ta lang tid å komme seg opp i marsjfart igjen.

Det offentlige kan ikke bare avbøte Koronakrisen med de åpenbare krisetiltakene som smitteverntiltak, utvidede omsorgspenger og permitteringsregler som belaster bedriftene mindre. De kan også bidra som bransjeutviklere og pådrivere for å holde aktiviteten i gang.

Et godt eksempel er Trøndelag fylke som allerede få dager etter at omfanget på korona-utbruddet ble klart for oss, fremskyndet veiarbeid for 700 millioner for å hjelpe entreprenørene. Vi håper både etater og fylkeskommunen og kommunene i Troms og Finnmark vil gjøre det samme.

Å bruke offentlige innkjøpskraft til å holde hjulene i gang vet vi virker. I de ukene og månedene vi nå går inn i, kan det derfor være et sterkt signal til næringslivet at det offentlige ikke bare opprettholder sine planer, men også får mulighet til å forsere planlagte anskaffelser på viktige samfunnsområder.

Landet vårt er godt rigget til å håndtere dette, og vi er gode på offentlige anskaffelser. I tillegg har stat, kommune og næringsliv i mange år samarbeidet om å øke innovasjons- og næringslivseffekten av offentlige anskaffelser. Utfordringen nå er å finne gode tiltak som også virker kortsiktig. Offentlige anskaffelsesprosesser tar jo ofte litt tid, men med litt kreativitet kan det løses.

Et umiddelbart tiltak er at man greier å tildele kontrakter som allerede er kunngjort. Det kan ikke være noe alternativ å avlyse utlyste kontrakter eller bestillinger. Nord-Norge kan ikke settes på vent. Vi må å gjennomføre det som er tiltenkt og kanskje mere. Det kan være helt avgjørende for om bedrifter klarer seg gjennom krisen eller ikke.

Vi ber derfor om følgende fra våre lokale kommune- og fylkespolitikere:

- Fremskynd vedtatte vedlikeholdsoppgaver på veg og bygg.

- Sikre tilstrekkelig kapasitet og fremdrift innenfor byggesaksbehandling slik at planlagte og påbegynte prosjekter kan komme ut i markedet raskest mulig.

- Sikre at tilbudskonkurranser gjennomføres uten forsinkelser og avbrudd.

- Legg frem en utfyllende gjennomgang av planlagte bygge- og vedlikeholdsprosjekter som kan klargjøres for gjennomføring.

- Opprettholde sine tjenestekjøp og forpliktelser, f.eks. innenfor samferdsel.

På lengre sikt kan regjeringen stimulere til økte offentlige investeringer på områder som helse, klima, bygg og transport osv. Eksempler på tiltak kan være:

- Nye enøk tilskudd via ENOVA til private boliger som trenger oppgradering

- ROT-fradrag på ligningen hos private - dvs. at private som engasjerer seriøse håndverkere får fradrag på skatten for utbedringsarbeider

- Øremerkede midler til utbedring av offentlige bygg

Dette vil ikke bare gi næringslivet positive signaler gjennom vanskelige tider, men vil også sørge for at vi får en god overgang når ting normaliserer seg, og de kortsiktige tiltakene trekkes tilbake. For det vil normalisere seg igjen, og da må vi sørge for å ikke stå på bar bakke.

Anne Marit Stork, regionleder Byggmesterforbundet Nord Trond-Morten Røst, regionsjef Nelfo Nordland og Anders Paulsen, seniorrådgiver NHO Nordland

Kommentarer til denne saken