Høringssvar om nye ferjeruter: – Jeg har utfordringer med å forstå hvordan foreslått ruteendring kan skape bedre flyt