Hotel Ole Tobias har åpnet. Og selv om hotelldirektøren er den siste som ennå er permittert, gjøres det nå investeringer