– Det er nesten gått 14 dager siden Nordland fylkeskommune har hatt et datainnbrudd uten at informasjon er gitt formelt til fylkestingets representanter, og det er kritikkverdig, sier Beate Bø Nilsen, gruppeleder for Høyres fylkestingsgruppe i Nordland. Fylkestinget er ansvarlig for de tjenester som gis og det er spesielt at fylkestingsrepresentantene må lese i media om krisen som er rammet Nordland fylkeskommune (NFK). Hun etterlyser en bedre krise- og beredskapskommunikasjon, står det i en pressemelding fra Nordland Høyre.

– Fylkestinget er fylkeskommunens øverste organ. Selv om fylkestinget har delegert myndighet til kriseledelsen i fylkeskommunen til å håndtere krisesituasjoner, fritar det dem ikke til å overholde informasjonsplikten til fylkestinget. At det skal informeres ved fylkestinget i slutten av februar, er ikke akseptabelt, skriver hun.

Vi har forståelse for at det er noe informasjon man ikke kan gå ut med, pga. sikkerhet i forbindelse med datainnbruddet. Men fylkestinget er ikke orientert om:

Hvordan det jobbes for å løse problemet og tidsperspektivet når systemene er oppe og går igjen.

Om den digitale sikkerheten har vært godt nok

Hvordan utdanning, tannhelsetjenesten, samferdsel, båt og ferger m.m. er rammet og konsekvenser av det

Hvordan rammer dette skoleelever, lærere, innbyggerne, næringsliv og andre ansatte

Garanterer NFK at ingen sensitive personopplysninger er på avveier (personopplysninger, passord, kontaktinformasjon m.m,)

Vet NFK hvem som står bak datainnbruddet er og er det kommet noe form for krav, skriver Nordland Høyre.

Fylkesrådet innkalte fylkesordfører og gruppelederne til Teams-møte i 03.01.22, der det ble gitt begrenset informasjon. Det bør ikke være tilfeldig om gruppelederne informerer godt nok videre til fylkestingsrepresentantene. Fylkestinget har krav på lik informasjon og det ansvaret ligger hos fylkesrådet.

Høyres fylkestingsgruppe er opptatt av de tjenestene som vi gir til innbyggerne i Nordland er kvalitetsmessig gode i denne krisen. Man bør derfor ikke undervurdere informasjonsbehovet til omgivelsen når en krise oppstår. En organisasjon må ha en god kommunikasjonsplan for kriser og beredskap når noe uventet oppstår, skriver Nordland Høyre i pressemeldingen.