Hulda Gunnlaugsdottir i Helgelandssykehuset: – Jeg tar rapporten på største alvor. Saken handler om våre pasienters sikkerhet

– De siste årene har det vært arbeidet godt med kvalitetsforbedringer, men rapporten viser at vi likevel ikke har vært gode nok.