Regner med å få båten av grunnen i kveld. Det er ingen lekkasje fra båten

Ved 13-tida er redningsbåtene «Nautilus Survey» og «Nautlius Aldra» ved havaristen, og de regner med å få båten av grunnen i kveld når det blir flo igjen.