Kai Henriksen: – Nordland Arbeiderparti jobber intenst for å trenere en planlagt høring i den svært omstridte ferje og hurtigbåtsaken

Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

I en pressemelding fra Nordland Høyre mener de at Nordland Arbeiderparti gjør det de kan for at det ikke skal bli en ny høring om ferje -og hutrigbåtstilbudet i Nordland.

– Nordland Arbeiderparti jobber intenst for å trenere en planlagt høring i den svært omstridte ferje og hurtigbåtsaken.

I forslaget til fylkestinget ber kontrollutvalget om tilleggsfinansiering for å gjennomføre fylkestingets vedtak om en høring knyttet til endringer i ferje og hurtigbåtsaken, og til en forsvarlig utredning om en endring i revisjonsordningen i fylket. 

Arbeiderpartiet har lagt inn et forslag om en reduksjon i kontrollutvalgets arbeide som innebærer at kontrollutvalget ikke kan fullfinansiere nødvendige tiltak for å gjennomføre dette på en forsvarlig måte. 

– Det er spesielt at Arbeiderpartiet svekker kontrollutvalgets tillit til å gjøre egne vurderinger, sier Høyres gruppeleder Kai Henriksen,  i pressemeldingen.

Endringer i ferje og hurtigbåtrutene har fått store konsekvenser for Nordlands befolkning, og det er all grunn til å granske prosessen som ledet til et svært omstridt vedtak. 

– Det er uvanlig at det stilles spørsmål rundt kontrollutvalgets ønsker om økt finansiering når de jobber med krevende politiske saker, avslutter Henriksen i pressemeldingen.

Bjørnar Skjæran, leder av Nordland Arbeiderparti, er svært overrasket over utspillet fra Henriksen.

– Jeg er svært overrasket over Kai Henriksens utfall og påstander. AP, SP, KrF og SV tar ansvar for den økonomiske situasjonen Nordland fylkeskommune er i, og det er mer enn overraskende at det tidligere ansvarlige Høyre problematiserer dette.

Vi hilser høringen velkommen, og vil legge til rette for at den kan gjennomføres raskt, men det må også skje innenfor fornuftige økonomiske rammer. Flertallet i fylkestinget går inn for å gi kontrollutvalget ei tilleggsbevilgning på en halv million kroner, samtidig som vi må gjennomføre kutt i alle øvrige sektorer. Dette kommer i tillegg til den ordinære budsjettrammen kontrollutvalget har fått, og som det var enstemmighet i fylkestinget om. Utgangspunktet i økonomiplanen er at Nordland fylkeskommune bruker om lag 60 % mer enn gjennomsnittet på kontroll og revisjon.

Saken om nytt samferdselskart har skapt stort engasjement i store deler av fylket. Ei høring kan på en god måte belyse de faktiske forhold i saken. Det bør være i alles interesse at høringen gjennomføres raskt, og at fylkestinget og Nordlands befolkning får tilgang til sluttrapporten og konklusjonene i den.

Fylkestinget har etter kommuneloven det overordnede ansvaret for tilsyn og kontroll, i tillegg til det økonomiske ansvaret. Det kan derfor ikke være oppsiktsvekkende at fylkestinget knytter forutsetninger til tilleggsbevilgningen. Ved å legge høringen i tilknytning til fylkestingets samling sparer vi både reise-, overnattings- og møtekostnader, svarer Bjørnar Skjæran.

Artikkeltags