Fra kyst til marked – hurtigbåthistorie og fergeforventninger

2. mai i 1975 vedtok Helgeland Trafikkselskap (HTS) kjøp av toskrogs westamaran som skulle settes i trafikk i Trænaruten. Gamle Helgeland skulle få avløsning, og rutetiden i sambandet skulle reduseres fra ~10 timer til ~3,5 timer. 30. mai i 1976 begynte MS Træna å trafikkere Trænaruten, og en ny æra var dermed innledet på Helgelandskysten. Nå skulle Trænaruten betjenes med hurtiggående fartøy. På 70-tallet ble rutetider og ruteendringer annonsert i lokalavisen, og når uforutsette ting skjedde ble ferger satt inn i stedet for hurtigbåten.

Det tok ikke så lang tid før kravene om bedre fartøy meldte seg. Allerede i 1981 kom det et forslag om ny og bedre hurtigbåt, som kunne ha den opprinnelige båten som reservefartøy. I mai 1983 ble den første hurtiggående katamaran med navnet MS Helgeland satt i rute. Ovenstående informasjon har avisutklipp fra nasjonalbibliotekets avisarkiv som kilde. Et søk på «Trænaruten» i dette arkivet gir over 1000 treff, der det første skrives tilbake til 1912.

Også på 80-tallet preges avisoppslagene av ruteendringer og nedskjæringer, nå på tross av et økende trafikkgrunnlag. Område som Trænaruten trafikkerer, har startet på nedgangen i folketallet. Men på tross av nedgangen i folketallet selges det stadig flere billetter på båten.

I 1997 blir en 5,5 meter lengre MS Helgeland satt inn i Trænaruten, og de neste 20 årene preges av en diskusjon rundt rutestrukturer, ekstrapris på billetten (for å muliggjøre drift av kiosk), prising av reservefartøy, samt knutepunktdiskusjonen Onøy/Stokkvågen. Det tok 20 år før samferdselsråd Svein Eggesvik i 2017 lovet nybygd fartøy i ruten, som ifølge ham skulle være dimensjonert for de værutfordringer ruten byr på.

I 2021 startet MS Fredrikke Tønder-Olsen sin tjeneste i Helgelandspendelen (tidligere Trænaruten). Om båten er dimensjonert for ruten, har jeg ingen kompetanse til å uttale meg om, men siden den ble satt inn i ruten, har den vært en sjelden gjest ved anløpsstedene. Samferdselstilbudet for oss som sokner til Trænaruten har aldri vært verre! Uegnede fartøy vikarierer for MS Fredrikke Tønder-Olsen, noe som fører til hyppige kanselleringer og ruteendringer.

I 2022 er det risikosport å legge ut på tur med hurtigbåt. Selv om vi får både 3 og 7 meldinger daglig angående Helgelandspendelen, er forutsigbarheten tilbake på nivå med tidligere tider. Jeg som bor på Lovund er nok ikke av dem som er hardest rammet, den tyngste belastningen har trænværingene måttet bære. De har ikke hatt mange avganger med hurtigbåt denne vinteren. Årsaken til kanselleringene er mange: Tekniske problemer, sykdom, hviletidsbestemmelser, dårlige værmeldinger, usikre værprognoser, vindkastvarsler, teknisk og personale på reservefartøy, teknisk og personale på reserve for reservefartøy, manglende/uklare kaiavtaler – for å nevne noen. Jeg har sendt en henvendelse til Yr.no, der jeg ber om at vindkastvarslene blir fjernet - i håp om at dette kunne gitt oss en bedret samferdseltilværelse - men uten hell. Det er mange som ønsker å være forberedt på det aller verste, og Yr vil imøtekomme disse ønskene.

Vi som bor på kysten sitter igjen med ett pålitelig fremkomstmiddel, og det er ferga. Hurtigbåtene er blitt til godværsbåter som kansellerer av alle mulige årsaker –gjerne rett før avgangstid. Vi har ingen offentlig tilgjengelig trafikkstatistikk, men hvis flere har tilsvarende mistillit til hurtigbåtens forutsigbarhet som meg – tipper jeg statistikken vil peke nedover - for første gang siden 1976. Bil og ferge anses av stadig flere, som det eneste sikre samferdselstilbudet.

I 1975 var det samferdselsdepartementet som hadde ansvaret for samferdselen vår – også på kysten. I nyere tid er dette ett av ansvarsområdene til fylkeskommunen. Umiddelbart skulle man tro at denne organiseringen var fornuftig. Erfaringsmessig vet vi at det er visjonsløst, upålitelig og samfunnsnedbyggende. Fylkeskommunens politikere og administrasjon har de siste 20 årene konsekvent vært for sent ute med nybygg, altfor sent ute med ruteplanlegging og altfor fokusert på reduksjon kontra økt bruk og vekst.

Når DET er sagt, er det nok også et faktum at samferdselslogistikken byr på store utfordringer. Synspunktene på rutestrukturer er minst like mange som anløpssteder. Forslagene som formidles, skal vektes mellom minimumsløsninger, tilrettelegging for vekst, korrespondanser, mannskapsønsker - og økonomi. Jeg skulle likevel ha ønsket meg en fylkeskommune med visjoner for vekst og utvikling også på kysten, og med kundene i fokus - når de leverer transporttjenester.

Om noen uker endres rutetabellen i Helgelandspendelen tilbake til «nesten slik det var før». Det er flere forbedringer i rutetabellen, men dersom du bor på Lovund eller Sleneset, må du - som i «gamle dager» - ta turen over Trænfjorden to ganger (!) for å reise innover til fastlandet på kveldstid. Noen har foreslått at de 800 lurøyfjerdinger vi her snakker om, bare kan bruke ferga. Turen Lovund-Stokkvågen tar normalt 1 time med hurtigbåt, mens fergeturen tar 2,3 timer. For de som ønsker/må reise til Sandnessjøen blir reisetiden nesten doblet. En reise som normalt tar 2 timer, vil etter den endrede rutetabellen starte 17.20 fra Lovund med ferga, med stopp på Onøy der du må forlate ferga og vente i 1,25 time (ute?), før NEX kommer og tar deg med videre til Sandnessjøen. Da er klokka blitt 21.10.

Samferdselsråd Monika Sande har gitt uttrykk for at det er en god løsning å reversere Helgelandspendelen til slik den var før. Det er imidlertid sjelden at jeg opplever «slik det var før» som et framskritt, og i hvert fall ikke som spesielt visjonært.

Veksten vår på Lovund - sammen med framtidstrua til bedriftene som investerer i både industri og reiseliv - kaller på politikere som er visjonære på våre vegne. Vi må stole på at de har gode planer for oss - når det kommer til ferge? Regional transportplan, som er under utabeidelse, har den besnærende tittel «fra kyst til marked». Den tittelen tenker jeg rommer en forpliktelse fra fylkeskommunen til Lovundsamfunnet.

Jeg har store forventninger til at vi vil bli hørt, når det kommer til ferge!