Godkjente statlig milliardbeløp til Hurtigruten

Godkjente milliardbeløpet til Hurtigruten. Men ESA oppfordrer Norge til å åpne for mer konkurranse.

Godkjente milliardbeløpet til Hurtigruten. Men ESA oppfordrer Norge til å åpne for mer konkurranse. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Men ESA oppfordrer Norge til å åpne for mer konkurranse i framtiden.

DEL

[NORD24] - EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har i dag godkjent milliardkompensasjonen som Norge betaler til Hurtigruten for å drive kystruten mellom Bergen og Kirkenes i årene 2012 til 2019, skriver EFTA Surveillance Authority.

Hurtigruten mottar kompensasjon fra Staten på til sammen 5,12 mi
lliarder kroner for å sørge for daglige fergeavganger med stopp i 34 havner hele året i perioden. Avtalen går ut i 2019 med mulighet for ett års forlengelse. Departementet jobber med utforming av nytt anbud.

- ESA har godkjent kystruteavtalen på 5,12 milliarder kroner for perioden 2012–2019. Men vi oppfordrer samtidig Norge til å åpne for mer konkurranse i offentlige anskaffelsesprosesser av denne størrelsen i fremtiden», sier ESA-president Sven Erik Svedman til nettstedet, ifølge Nord24.

- Vil delta i nytt anbud

Avgjørelsen gjør Hurtigruten enda mer positiv til å delta i neste anbudsrunde når avtalen blir lyst ut av departementet.

- Det er selvsagt Staten som bestemmer hvordan et nytt anbud skal se ut. Men vi har sagt at vi er positiv til å delta i anbudet når en ny Kystruteavtale blir lyst ut, sier Skjeldam. 

Hurtigruten har ikke fått beskjed om Staten skal bruke sin rett til å forlenge dagens avtale med Hurtigruten fra 2019 til 2020 - mens en forbereder det nye anbudet.

- Nå er det opp til Samferdselsdepartementet å utforme vilkår som gjør avtalen attraktiv også i fremtiden. Det er viktig for å sikre kritisk infrastruktur og tjenester til folk og næringsliv langs kysten, sier Hurtigrutens konsernsjef Daniel Skjeldam.

Etter å ha mottatt to klager, startet ESA en formell undersøkelse av kystruteavtalen for Hurtigruten i desember 2015. Spørsmålet var om avtalen innebærer overkompensasjon og kryss-subsidiering i strid med EØS-reglene.

- Etter å ha undersøkt avtalen har ikke ESA funnet klare bevis på overkompensasjon og kryss-subsidiering. Fortjenestemarginen på støtten fra staten ser ikke ut til å være urimelig, og Hurtigrutens kommersielle drift har ikke fått en urettmessig fordel gjennom for store statlige bidrag til de faste kostnadene knyttet til å levere tjenesten, melder ESA.

- En seier for befolkningen langs kysten

Skjeldam sier til Nord24.no at han er veldig glad for denne avgjørelsen, også på vegne av norskekysten, for han mener konsekvensene kunne blitt store for mange havner om ESA hadde kommet til en annen konklusjon. 

– Dette er en seier for innbyggerne og næringslivet langs hele kysten. ESA har skjønt hvilket avgjørende viktig tilbud Hurtigruten leverer gjennom avtalen med staten: Daglige avganger til 34 havner året rundt, nærmere 300.000 lokalreisende og rundt 80.000 godsforsendelser i Nord-Norge. Det var dette som sto på spill. Derfor er det grunn til å feire vedtaket fra ESA, sier Skjeldam.

Skjeldam understreker at dette primært har vært en sak mellom ESA og den norske stat. Hurtigruten har ikke vært part i saken.

- For å utføre forpliktelsene i avtalen med staten, kjøper staten tjenester av Hurtigruten. I 2016 utgjorde kompensasjonen fra staten 16 prosent av Hurtigrutens omsetning –  et tall som blir stadig lavere. Det er denne kompensasjonen for kjøp av tjenester ESA nå har vurdert som ikke i strid med EØS-avtalen, opplyser han.

Artikkeltags