I forrige uke ble jeg oppringt og intervjuet av en journalist fra Avisa Nordland (AN) i Bodø. Foranledningen var at jeg hadde vært inne og skrevet en kommentar på kommentarfeltet i Rana Blad, i en artikkel de hadde sakset fra AN og som omhandlet en rapport fra rådgivingsselskapet Holte Consulting (HC). Rapporten, som er en del av kvalitetssikringa av prosjektet «Ny by, ny flyplass» (NBNF) i Bodø, er temmelig hard i sin dom over dette prosjektet, og blant annet viser HC's at flyplassplanene i Bodø ikke er i nærheten av å være samfunnsøkonomisk lønnsomme. Et viktig tilleggsmoment i rapporten er at de planlagte flyplassene i Mo og i Lofoten vil forverre det samfunnsøkonomiske regnskapet for NBNF ytterligere.

Jeg ble nokså korrekt sitert av journalisten fra AN. Til og med presiseringen om at jeg uttalte meg som samfunnsinteressert privatperson hadde han fått med seg. At journalisten hadde googlet meg, funnet ut hva jeg jobber med og hvilke fritidsinteresser jeg har, og sauset dette inn i intervjuartikkelen på en merkelig måte, får så være. Som sagt, korrekt sitert. Jeg mener og har ment at Bodøs byutviklingsprosjekt ikke har noe å gjøre i nasjonal transportplan (NTP), og det at det havnet foran Hauan på prioriteringslista, mener jeg er helt totalt feil.

Forkjemper for Rana-flyplass knallhardt ut mot Bodø-planer: – Stormannsgalskap fra ende til annen

Så nevner jeg lobbyvirksomhet. Det blir selvfølgelig bare løse påstander og spekulasjoner. Det er imidlertid et faktum at Bodø-prosjektet ble startet mange år etter at arbeidet med Hauan ble satt i gang. Likevel kom altså NBNF inn foran Hauan på prioriteringslista. Det er også et faktum at de to siste statssekretærene i samferdselsdepartementet som var med på gjeldende NTP, begge er fra/bosatt i Bodø. Sikkert ingen ulempe iallfall, det kan man si uten å antyde noe mer.

Fredag kom det et noe merkelig leserinnlegg i Rana Blad og Avisa Nordland. Forfattere var Arve Ulriksen, adm.dir. Mo Industripark AS og Ole M. Kolstad, adm.dir. Rana Utvikling AS (med titler og greier). De skriver: Avisa Nordland har intervjuet en person fra Rana som går løs på ny flyplass i Bodø. Intervjuet er også gjengitt i Rana Blad. Oppslaget er egnet til å bli misforstått til at dette er gjengse og representative oppfatninger sør for Saltfjellet. Det er helt feil. (Den personen de henviser til, er altså meg.)

Først vil jeg spørre de to administrerende direktørene:

– Har dere dekning for de påstandene dere kommer med her? Vet dere to at folk i Rana synes det er greit at flyttingen av en stor, flott og velfungerende flyplass i Bodø skal prioriteres foran en sårt tiltrengt og etterlengtet ny flyplass i Mo og som vil dekke store deler av Helgeland? Slik dere framstiller det, er det den gjengse oppfatningen blant folk i Rana at Bodø oppfører seg som den gode fe overfor de andre kommunene i fylket. Jeg mener vi har mange eksempler på at slik er det ikke, og det tror jeg mange er enig med meg i.

Jeg vil tippe at til og med Arve Ulriksen i sitt stille sinn nok synes at det var ille at Bodø snek seg foran i køen i NTP.

Så da må jeg spørre:

– Hva er det dere er så redd for?

Skal ikke vi kunne si ifra når vi mener noe er feil og urettferdig?

Er det slik at vi skal godta at uansett hvor bra prosjekt vi har, så skal Bodø prioriteres foran uten protester, vi skal bare klappe Bodø fram uansett, liksom?

Målet er muligens å «tekkes en venn», slik at «hvis jeg er grei mot deg, så er du grei mot meg». Jeg syns dette blir et skjørt vennskap. Det blir som den lille og noe svake gutten som har en større og sterkere «venn». Men for å ha han som venn, må han stadig gi han godteri. Og når den lille trenger den store «vennen», er han borte.

Videre i leserinnlegget til Ulriksen og Kolstad kan jeg lese:

«Ny by – Ny flyplass» er et av de viktigste tiltakene for å skape vekst i Nordland. Vi ikke bare støtter prosjektet, vi heier det fram i alle sammenhenger. På samme måte som næringsliv og politiske aktører i Bodø og Salten gjør en uvurderlig innsats for å få realisert lang rullebane på Helgeland.

Jeg spør igjen de to administrerende direktørene:

– Har dere dekning for de påstandene dere kommer med her (da mener jeg først og fremst siste setning)?

Jeg har fått med meg at en mann som Ivar Kristiansen har uttalt seg positivt om Hauan.

Om han får spørsmålet om å velge mellom Hauan og NBNF eller hva som bør prioriteres først av de to, er jeg mer i tvil hva han ville ha sagt.

Nordland trenger en regional hovedstad i verdensklasse. I Rana lar vi oss inspirere

Så har vi Bodøs ordfører som flere ganger har sagt at NBNF må komme først. I et intervju allerede i 2015 i forbindelse med en høringsuttalelse til NTP, sa Pinnerød til NRK: …….jeg har forståelse for at men trenger en ny flyplass til erstatning for Røssvoll, som har dårlig regularitet (underforstått en ny småflyplass), men man må prioritere ny flyplass i Bodø ...rdrett sitert, lydopptaket finnes hos NRK).

23.04.2013 uttalte den daværende lufthavnsjefen i Bodø at nye storflyplasser på Helgeland og i Lofoten vil få negative konsekvenser for trafikken og rutetilbudet ved Bodø Lufthavn. Det samme uttalte Salten regionråd.

Og det samme sier altså nå Holte Consulting.

Norge er i en helt annen situasjon nå enn for bare ett år siden. Oljeprisen har falt drastisk samtidig med fall i behov for olje. Koronakrisen er ikke over.

Selv om både NBNF og Hauan er inne i NTP, vil det hele tiden foretas løpende vurderinger og prioriteringer.

Hauan har vi en pris på. Bodø vet vi ingenting om. Det snakkes om 5–7 milliarder, men dette er usikkert.

Stormannsgalskap i Bodø? Tja, jeg mener det ligger fryktelig nært opptil, og jeg er ikke den eneste som mener det. Nevnte rapport fra NC sier vel egentlig det samme, bare med andre ord.

Jeg kjenner ikke til ett eneste lignende prosjekt, hvor en hel velfungerende flyplass har blitt flyttet bare for å gi plass til areal for byutvikling. Da snakker vi i så fall om byer av en helt annen størrelse, som for eksempel flyttingen av Hongkong International Airport. Jeg kan heller ikke se at prosjektet i Bodø har noen positive ringvirkninger for resten av fylket, da bortsett fra eventuelt i anleggstiden.

Kanskje vi her i Mo for eksempel skulle foreslå å legge jernbanen gjennom sentrum under jorda til et gitt antall milliarder, noe som ville være et bra byutviklingsprosjekt? Hvis det er slik at det er en gjensidig «heiing på hverandre», er det da rimelig å forvente at Bodø ville kommet med massive støtteerklæringer for et slikt forslag (eller krav) fra Ranas side? Svar: Meget usannsynlig.

Alt tyder jo nå på at NBNF i Bodø vil realiseres før Hauan. Ikke bare er det prioritert foran i NTP, nå sist uke kunne også samferdselsminister Hareide bekrefte at « ... Bodø er kommet langt lenger i prosessen enn Hauan ...»

Resten av innlegget til Ulriksen og Kolstad består stort sett bare av applaus og fraser som alle kan være enige om: Hvis (jeg sier hvis) begge disse to prosjektene realiseres, så er det bra, ikke bare for Bodø og Mo, men for hele Nordland. Der er vi enige.

Jeg er nok dessverre mer skeptisk til at det finnes vilje til å bygge Hauan den dagen Bodø nærmer seg ferdig og sluttsummen er mellom 10 og 15 milliarder.

Hauan må bygges før flytting av rullebanen i Bodø. Både fordi det er rettferdig at de som ikke har, får først. Men også fordi en realisering av NBNF før Hauan, vil gjøre veien til realisering mye lengre for Hauan.

Dette standpunktet burde vært tydelig kommunisert fra Ranas side. Det har dessverre ikke skjedd.

Lars Erik Drevvatne

Samfunnsinteressert privatperson