Gå til sidens hovedinnhold

Hva er grønt med ny kapasitetsøkende flyplass?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Forrige uke kunne man lese at Miljøpartiet de Grønne sitt lokallag i Rana er for en ny flyplass på Hauan. Dette har Nordland MDG fått en del reaksjoner på. Først må jeg si at Rana MDG har all rett til å mene og jobbe for det de ønsker og har vedtatt, og vi skal ha stor nok takhøyde innad i partiet. Vi jobber alle mot det samme målet, selv om vi ikke alltid er enige om alle valg på veien dit. Personlig kommer jeg til å ta dissens på noen ting i det nye programmet til MDG. Det er slik politikken er, for vi har alle våre utgangspunkter og premisser i enkeltsaker.

I 2016 stemte MDG på fylkestinget imot en stor flyplass på Hauan, sammen med Rødt, Venstre og Frp. I 2017 var MDG det eneste partiet som stemte i mot flyplassen på stortinget. Det kommer ikke til å endre seg, og partiet har nettopp vedtatt at vi sier nei til kapasitetsøkende flyplasser. I tillegg gikk vi i 2017, til valg på å opprettholde kortbanenettet. Det har aldri før vært så viktig å jobbe i mot nedbygging av natur, og miljøvennlige, fremtidsrettede løsninger.

En ekte grønn industri

Det argumenteres for at en ny flyplass er forutsetningen for at en grønn næring kan etableres i Rana og på Helgeland. Dette er et premiss som hverken MDG i Nordland eller partiet sentralt deler. Hvis vi skal etablere en grønn industri i Rana, må denne industrien også være grønn ved alle ledd i prosessen. Hvor “grønt” er det om vi produserer batterier, som skal basere seg på frakting med fly, som innebærer at vi må bygge ned mer natur og bruke millioner på ny flyplass?

Vi kan ikke bli så opptatt av den grønne utviklingen, at vi glemmer så se på helheten.

Det blir som å ødelegge naturen for å redde klimaet. Hva står vi igjen med da?

Det å ha en grønn profil blir et stadig viktigere fortrinn i markedet. Dessuten blir transport med store utslipp dyrere i fremtiden. CO2-avgift kommer til å komme, enten om man vil eller ei. Hvis vi ikke skal havne bak, i en stadig skarpere konkurranse, må vi heller satse på godstransport på skinner og til sjøs. Her har Nordland gode forutsetninger, hvis vi tør å tenke fremover. Pandemien har også vist oss at det å reise for å møte kunder og samarbeidspartnere ikke lenger er nødvendig.

Kapasitetsøkning er et problem

Hvis Hauan skal svare seg økonomisk, forutsetter det at det blir en økning i flytrafikken. Det betyr at vi i større grad skal fly mer, og at fly skal være en satsing i fremtiden. Det mener MDG er steg i helt feil retning. Riktignok er det en formidabel utvikling i forhold til elektriske fly, men dette mener vi dagens kortbanenett er mer enn godt rustet til å imøtekomme.

Den nylig fremlagte nasjonale transportplanen (NTP), legges det opp til at det kan være fire store flyplasser i fylket om få år: Bodø, Hauan, Leknes og Evenes. Dette tilsvarer en kapasitet dimensjonert for fire millioner innbyggere, vi kun er 250.000! Vi kan heller ikke bygge ned naturen for å legge opp til økt turisme.

Mo i Rana er i stor grad en industriby, og har gjort mye viktig for landsdelen. Den utviklingen vi ser i dag er framtidsretta, forutsatt at alle ledd i prosessen er grønne. Men det er ikke lurt å bruke gårsdagens løsninger på morgendagens industri. Med 20 års erfaring som prosessoperatør og skiftformann vil jeg påstå at få, om noen, er mer omstillingsdyktig enn nordnorske industriledere!

Jeg er overbevist om at industrien i Nordland evner å omstille seg uten tilgang på en ny flyplass. At det hadde gitt dem noen konkurransefortrinn på kort sikt er vi ikke uenige i, men det er en gang slik at naturen ikke bryr seg om bunnlinjer i regnskaper, kvartalsrapporter og selskapers mål om avkastning på investerte midler. Det er de rammene som betyr noe er naturens tåleevne!

Jeg vil heller utfordre industrien, ikke bare i Rana, men i hele Nordland, til å finne ut hvordan de kan utvikle deres fortrinn innenfor naturens tålegrenser, uten å bidra til tap av biologisk mangfold og klimagassutslipp. Det er tross alt det grønn utvikling handler om.

Thomas Johansen,
Stortingskandidat og fylkesleder, Miljøpartiet De Grønne, Nordland.

Kommentarer til denne saken