Gå til sidens hovedinnhold

Hva har flyplass-saken med referansegruppa i HSYK å gjøre? Så lenge vi ikke har noe svar fra henne ligger det meget nærliggende spørsmålet til Henriette Hanssen helt åpent

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Henriette Hanssen og styremøtet i HSYK 25.11

Den 25.11 hadde Rana Blad en artikkel om styremedlem Henriette Hanssens spørsmål og kommentarer i styremøtet i Helgelandssykehuset (HSYK) samme dag. Henriette Hanssen, som er mest kjent som aktivist i sykehusaksjonen Bunadsgeriljaen i Sandnessjøen, er en av de tre nye styremedlemmene som kom inn i styret i HSYK i høst. Alle de tre nye styremedlemmene er fra sørsiden av Korgfjellet, fra kommunene Alstahaug, Vefsn og Brønnøy. Det ble som kjent sterke reaksjoner på Helse Nords utnevning av de tre nye styremedlemmene da oppnevningen ble kjent, men det kommer jeg ikke nærmere inn på ved denne anledningen.

Hanssen kritisk til HSYKs referansegruppe

Henriette Hanssens spørsmål til styremøtet i HSYK 25.11 knytter seg til prosjekt Nye HSYK, og oppnevningen der av den eksterne referansegruppen.

Hvordan er utvelgelsen av medlemmene i referansegruppen gjort, ville Hanssen vite i styremøtet.

Det fikk hun svar på fra sykehusdirektør Hulda Gunnlaugsdottir og prosjektleder Torbjørn Aas, som redegjorde for hvilke tanker som lå bak oppnevningen. Sitat: «Vi har ikke fått til kjønnsbalanse, men kompetanse, erfaring og geografi mener vi er dekket inn». Sitat slutt.

Lista over hvem som før styremøtet var satt opp i referansegruppa, har jeg tatt inn helt til slutt.

Hanssens stikk til ledelsen

Svaret var Henriette Hanssen ikke fornøyd med, og repliserte med sitt første stikk til ledelsen ved HSYK. Hanssen sa ifølge Rana Blad, sitat:

«Jeg forstår at dere kjenner det slik, for dere kjenner ikke Helgeland så godt, slik at jeg har et ønske om å føye til en kandidat til om så fra Brønnøysund eller Sør-Helgeland i tillegg. For tilliten og legitimiteten i gruppa, det er viktig å balansere det». Sitat slutt.

Direktør Hulda Gunnlaugsdottir kom Henriette Hanssen i møte på det, og svarte at da tar man med en til i referansegruppen.

Henriette Hanssens svar på Gunnlaugsdottirs imøtekommenhet var enda et stikk til ledelsen ved HSYK, sitat: «Vi kan sikkert hjelpe til med forslag på kandidater, hvis dere trenger det» Sitat slutt.

Hvem er det Hanssen representerer i styret?

Hvem er «vi»? Svaret på spørsmålet ligger helt åpent. For det sa Hanssen ikke noe nærmere om. Det kan være at hun med «vi» mener noen styremedlemmer i HSYK. Eller det kan være at hun som styremedlem i HSYK anser seg å representere spesielle grupperinger på Ytre Helgeland, og med «vi» mener f.eks. Bunadsgeriljaen.

Angrep Vigner Olaisen AS

Det mest oppsiktsvekkende fra Henriette Hanssen i styremøtet i HSYK den 25.11, er at hun hengte ut Lovundbedriften Vigner Olsen AS. Og stilte spørsmål ved om en ansatt i det selskapet burde være med i referansegruppen for Nye HSYK. Det fordi Vigner Olaisen AS, sitat fra Hanssen, «har eierandeler i andre kontroversielle prosjekt på Helgeland». Sitat slutt.

Har det noe med PLU å gjøre?

Det er meget nærliggende å stille spørsmål til Henriette Hanssen om hun mener det er Vigner Olaisen AS sitt eierskap i Polarsirkelen lufthavnutvikling AS (PLU) som hun regner for å være så kontroversielt at det bør hindre at ansatte der er med i en referansegruppe for Nye HSYK? I så fall: Hva har flyplass-saken med referansegruppa i HSYK å gjøre? Så lenge vi ikke har noe svar fra henne ligger det meget nærliggende spørsmålet til Henriette Hanssen helt åpent.

Har Henriette Hanssen den nødvendige tilliten?

Det er nødvendig for Henriette Hanssen å komme med avklaringer på det som henger i luften ubesvart etter hennes deltakelse i styremøtet i HSYK den 25.11. det både av hensyn til tilliten til henne som styremedlem fra den store delen av befolkningen på Helgeland som ikke er en del av Bunadsgeriljaen. Og ikke minst gjelder det tilliten HSYK og Helse Nord har til henne som styremedlem i HSYK. Da hun ble oppnevnt i HSYK-styret bedyret ledelsen i Helse Nord at de nye styremedlemmene var uavhengige og skulle opptre i styret med integritet.

Les også

Henriette Hanssen i Helgelandssykehusets styre vil utvide den eksterne referansegruppa med en person fra Sør-Helgeland

Svaret på spørsmålet om Henriette Hanssen tilfredsstiller de forventningene man hadde til henne som styremedlem i HSYK ved oppnevningen henger i luften ubesvart.

Den eksterne referansegruppa

skal være et rådgivende organ for administrerende direktør og styringsgruppa i Nye HSYK. Gruppa skal gi råd og innspill og sørge for at det utarbeides strategier og prinsipper for samarbeid innen tema som samhandling, utdanning, teknologi, næringsliv osv.

Den eksterne referansegruppa er satt sammen av følgende medlemmer:

  • Hanne Solheim Hansen, rektor Nord universitet
  • Tor Ingebrigtsen, professor, Det helsefaglige fakultet, UiT
  • Siw Moxness, daglig leder for Vigner Olaisen AS og nestleder i styret i NHO Nordland
  • Arve Ulriksen, adm.dir. Mo Industripark
  • Amund Peder Teigmo, klinikksjef Sámi Klinihkka, Finnmarkssykehuset
  • Hanne Østerdal, seniorrådgiver Nordland fylkeskommune
  • Børge Toft, rådmann i Alstahaug kommune
  • Robert Pettersen, rådmann i Rana kommune
  • Erlend Eriksen, rådmann i Vefsn kommune

Den eksterne referansegruppa skal møtes tre-fire ganger i året, og det første møtet planlegges før jul.

Gustav Arne Nyborg