Hva heter dette stedet som er lett synlig for dem som kjører Norge på langs?