Vindbaroner

Hvem er disse vindbaronene som legger til rette for å rasere kystlandskapet vårt med vindkraftverk? Hvem er disse som best arbeider i hemmelighet med å bondefange grunneiere, og som forfører naive representanter for kommunene.  Hvem er disse som ifølge enkelte grunneierne på Skarsøya har vært så generøse og som har gitt dem landets beste avtale?                                                                 

De sier at de redder klimaet og verden, men har nok bare seg selv i tankene.  Her er det store penger å hente.  Nye selskaper popper opp og konstrueres og rustes opp av advokatfirma fra Tjuvholmen allé i Oslo.  De to ferske vindkraftselskapene Njordr og Freyr har snappet opp grunneierkontrakter i både Agder og Mo i Rana, og tatt etablerte aktører på senga, skriver Europower. Vi jobber over hele Norge med prosjekter og kommer til å være aggressive med å få til ting, sier styrelederen for Nordr og Freyr, Torstein Dale Sjøtveit.  Njordr vil nå bygge vindkraftverk på Skarsøya.  I et innslag i Dagens Næringsliv 9. juli 2018 bekrefter styremedlem og daglig leder i Njordr, Tore Ivar Slettemoen, at forretningsideen til Njordr er å finne områder for utbygging, finne tekniske løsninger og i neste omgang selge et ferdig prosjekt til investorer.

 

Torstein Dale Sjøtveit har en lang karriere i Norsk Hydro bak seg, før han forlot selskapet i 2008 til fordel for Aker Yards ASA.  I november 2009 ble Sjøtveit administrerende direktør for Sarawak Energy på Borneo i forbindelse med bygging av dammen Bakun, som skulle forsyne et smelteverk for aluminium med strøm.  Det var i utgangspunktet Norsk Hydro som skulle bygge og drive smelteverket, men det ble såpass kontroversielt at Hydro trakk seg ut.  I februar 2010 ble saken omtalt av Fremtiden i våre hender.  Flere tusen urfolk ble kastet på flukt da Bakun – dammen ble bygget.  Mange av dem som hadde mistet sine hjem, hadde på dette tidspunkt heller ikke blitt kompensert.  Da NRK Urix omtalte saken i januar 2010 kom det fram at 15 urfolks – ledere hadde blitt arrestert da de forsøkte å overlevere en protest til regjeringen.  Det fremgikk også av reportasjen at «en nordmann får millionlønn for å legge regnskog under vann». Ifølge Bruno Manser Fund fikk Sjøtveit utbetalt nær 7 millioner norske skattefrie kroner pr. år.

Les også

2.500 arbeidsplasser og investeringer på 30 milliarder er nærliggende å oppfatte som utopi

 

Tore Ivar Slettemoen er utdannet sivilingeniør med mastergrad i finans og markedsføring, og er også styremedlem i Freyr.  Slettemoen har bakgrunn fra Norsk Vind Energi og vært med på oppkjøp av flere vindkraftverk for videresalg.  Siste salg var Måkaknuten Vindkraftverk i Rogaland som i mars i år gikk til Zürich kommune.  Norsk Vind Energi prøver også på å få tilgang på Svarthammaren vindkraftverk i Snillfjord kommune i Trøndelag, der selskapet til alt overmål konkurrerer med Njordr om å få konsesjon!

Norsk Hydro eier 34 % av aksjene i Njordr, og er representert i styret med Tor-Ove Horstad.  Tor-Ove Horstad var i sin tid med å fremforhandle avtalen mellom Hydro og gruve- og aluminiumsselskapet Vale.  Han har også vært sjef for Hydro Brasil hvor selskapet har fått sterk kritikk for miljøødeleggende virksomhet.  Norge gir støtte til Brasil for at de skal bevare regnskogen, samtidig som det delvis statseide Norsk Hydro hugger ned regnskogen.

 

Sjøtveit og Slettemoen har direkte relasjoner / roller i 4 selskaper i Norge. Etter opplysninger som er tilgjengelig i dag så har disse selskapene til sammen 1 ansatt.  Sjonfjellet Vindpark AS, som er et heleiet datterselskap av Freyr AS, er opprettet i januar 2019.  Også her er Sjøtveit styreleder og Slettemoen styremedlem.  Rana kommune har tidligere satt seg mot utbygging av vindkraft på Sjonfjellet.  Ifølge Rana Blad lover Sjøtveit nå 2.500 arbeidsplasser, investeringer på 30 milliarder kroner, årlig lokal verdiskapning på 100 millioner kroner fra Sjonfjellet Vindpark med 83 vindturbiner samt en gigabatterifabrikk som vil bli dobbelt så stor som Tesla sin batterifabrikk i California.  Rana Blad bruker ord som luftig og utopi, og ser for seg et fremtidig scenario der politikerne ønsket seg en gigafabrikk med tusenvis av ansatte, men fikk et vindkraftverk med noen få ansatte. Mens Freyr får tilgang på kraft som det, uten en fabrikk i Rana, nok er bruk for andre steder. Tom Einar Jensen er daglig leder i Freyr og arbeider nok med å lufte prosjekt for å få politikerne i Rana til å snu.  Også Tom Einar Jensen har vært ansatt i Norsk Hydro, er den yngste av vindbaronene, og bror av landets finansminister. 

Inger Leirvåg, Oslo

Olav Nygård, Skarsøya