«Som lyn fra klar himmel, frekkhetens nådegave og blank løgn.»

Robert Pettersen, rådmann i Rana, er befriende frittalende når han beskriver finta som finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og departementet nå prøver seg på. Måten Slagsvold Vedum forsøker å forsvare og forklare forhold rundt den spinnville ideen om å lempe ei regning på ytterligere 66 millioner over på lokale bidragsytere, for å få realisert en rullebane på 2.400 meter på den nye flyplassen, holder slett ikke vann.

Det forsøkes altså skapt et inntrykk overfor finanskomiteen, om at et nytt lokalt spleiselag har vært diskutert og avklart med involverte parter før forslaget til revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram.

På spørsmål fra Nordland Høyres stortingsrepresentant Bård Ludvig Thorheim, om det har det vært dialog i forkant med de lokale aktørene for å sikre at de har evne og mulighet til å bidra med ytterligere 66 millioner kroner, svarer Slagsvold Vedum følgende:

– I forkant av framleggelsen av Prop. 118 S (2022–2023) har det vært dialog mellom de lokale aktørene og Samferdselsdepartementet.

Jeg fatter ikke at han tør, når faktum er at det slett ikke har vært noen form for dialog mellom de lokale aktørene og Samferdselsdepartementet om at det skulle fremmes et nytt krav om et lokalt million-bidrag.

Thorheim spør spesifikt om det har vært dialog om ytterligere 66 millioner. Og Slagsvold Vedum og departementet svarer ut i rein «God dag mann økseskaft»-stil, at jo da det har vært dialog. Dialog har det nok vært, det har det sannelig vært i 16 år allerede, men altså ikke om et nytt spleiselag.

Det bekrefter ordfører Geir Waage (A) som ikke har hørt ett ord om flere spleise-millioner. Og som forsikrer oss om at Rana kommune aldri ville gått med på noe sånt, om de hadde fått informasjon i forkant,

Det bekrefter også Espen Haaland, styreleder i NHO Nordland, som kaller dialog-forklaringa fra Slagsvold Vedum og departementet for merkelig og oppsiktsvekkende. Og som forsikrer oss om at NHO naturligvis ville nektet å akseptere et nytt spleiselag, om de hadde hørt om dette.

Og det bekrefter også Henrik Johansen, administrerende direktør i Polarsirkelen Lufthavnutvikling, som mener det nye millionkravet strider mot all dialogen som har vært ført med departement. Og ikke bare det. Dette strider også mot at departementet ved flere anledninger har presisert at det lokale bidraget på 600 millioner ligger fast, og ikke skal økes.

Hvem som kommet opp med ideen om å kreve minst 66 nye lokale millioner, er ikke godt å si. Vedkommende er i alle fall ikke lokal, det kan vi være brennsikre på.

Hvem som har snakket med hvem om å kreve et nytt lokalt bidrag på minst 66 millioner kroner, vites heller ikke. Det vi vet er at det ikke er nevnt med ett ord overfor de som er forventet å bla opp. Det i seg selv er så arrogant at det nesten savner sidestykke. Når finansministeren i tillegg sminker sannheta, bør ikke bare finanskomiteen, men også Stortinget, sette foten ned for hele det absurde spleise-kravet. Den foten må settes ned når revidert nasjonalbudsjett skal vedtas 16. juni.

De partiene som da ikke står støtt på å følge opp allerede inngåtte avtaler og tidligere vedtak om hvordan flyplassen skal finansieres, kommer garantert til å bli straffet når ranværingene 11. september går til stemmeurnene.

Det kan i så fall ikke komme som noen overraskelse. Eller lyn fra klar himmel.

Relaterte saker: