Da er valget i Rana over og de som flagget økonomisk forsvarlighet fikk grisebank av velgerne.
Hvis målet er flere stemmer, må moralen være at uærlighet lønner seg.
Skal man løfte politisk integritet, vil jeg si AP, H og SV kom seirende ut av denne valgkampen.

Det er alltid enkelt å fronte populære saker. Senterpartiet har vært veldig dyktige på det. Selv om dette gjøres med tynnslitt moralsk kappe, har velgerne gapt over og svelget agn og line. Sp har frontet mindre sentralisering, men har ikke noe bedre statistikk enn noen andre fra de selv satt i posisjon.
De har frontet skolesaken, men valgt å føre velgerne bak lyset med å nekte å fortelle hvor dette vil svi. De har unnsluppet å ta vanskelige standpunkt. Altfor få har krevd dette. De har kun ridd på den hvite hesten. Det har de lykkes svært godt med.
De har eid skolesaken, og de øvrige partiene, V, FRP, KrF og Rødt har fulgt etter som ivrige lakeier. Også de har undertrykt sin ærlighet og lukket øynene for de økonomiske konsekvenser dette vil gi. For konsekvensene er kjipe. Det er bare så få som har sagt noe om dette.
Høyre, AP og SV har vært altfor dårlige med å få fram hva skoler i «hver bydel» vil koste og resultatet våkner de opp til i dag; trolig en tapt posisjon.


Vi har store saker foran oss som skal debatteres og landes. Ikke bare skolesaken, der MDG ser ut til å få en sentral stemme, men dypvannskai, flyplass, batterifabrikk, sykehus og det å kunne føre Rana videre.
Geir Waage har i de siste årene vokst som politiker og gjort en fenomenal jobb for Rana. Saklig, stødig og med stor politisk kløkt. Selv om jeg personlig er uenig i flere saker, må man tilkjennegi godt arbeid når det utføres.
Vil vi bytte dette ut med en politiker som klarer å motsi seg selv, opp til flere ganger i en monolog? Nei, for guds skyld la Geir Waage fortsette som ordfører. Å gamble med Johan Petter Røsvoll i denne viktige tida vi har foran oss, vil være, sagt diplomatisk; svært uklokt.

Kommer regninga?
Hvis MDG velger å støtte «hemmeligkameratene» og innføre ny skolestruktur, vil nok hvermannsen, i hvert fall de som blindt har fulgt denne, litt morsomme konstellasjonen, og dessverre alle andre, få seg en «nesestyver» når regninga skal betales.
Nye skolebygg vil koste flere hundre millioner kroner. Vi kommer uten å blunke opp mot 400 millioner kroner.
Dette skal dekkes inn på et vanlig driftsbudsjett.
Hvor skal Senterpartiet hente 20–30 millioner kroner pr. år? Helse? Omsorg? Færre lærere? Kutte brøyting på vinteren? Sparke blomsterpikene? Færre assistenter til utviklingshemmede?
For dem som bare trekker kredittkortet i baren for å være populær, må tidsnok betale prisen. Den er som regel høy. Dagen derpå kan svi.

 

Allan Johansen, FRP, sa under valgvaken at man skulle få inn Johan Petter Røsvoll som ordfører.
Skal FRP gå sammen med SP, V, og Rødt! i et samarbeid de neste fire år? Hvordan skal det se ut?
FRP som har vært «mitt» parti i årtier, har nå gjort seg til et populistisk ensaksparti, der tanken om politiske konsekvenser synes å være forbeholdt andre partier. Et ellers, slik jeg kjenner dem, fornuftig og ansvarlig parti, kaster nå alle prinsipper om økonomisk edruelighet over ripa.
Er det ønsket om skole til egne barn i sine bydeler som rir representantene. Er FRP kapret av egoistiske foreldre, som fronter egne interesser foran kommunens? Det kan se slik ut.
Allan Johansen gjorde politisk comeback på skolesaken. Hvilken forsvarlig politikk skal han nå bedrive, all den tid han fullstendig underkjenner de økonomiske konsekvensene som kan komme i kjølvannet av dette valget og hans valg.
Det er bare trist å se FRP slik. De trenger en stor opprydding internt for å bli et ansvarlig parti igjen.

Veien videre:
Skulle Senterpartiet med «andeungene» Venstre, FRP og Rødt på slep, få viljen si og kaste ordføreren, vil jeg anmode AP, H og SV til å mobilisere. Ja, valget er over, men gjengen med det feiteste kredittkortet burde tas ut i sola, hver dag og tvinges til å «spise» sine løfter, med dens konsekvenser.
De burde ansvarliggjøres hver gang et kutt kommer, noen skal sies opp, tjenester skal reduseres og ubehageligheter rammer innbyggerne. Ikke bare i komiteer og utvalg, eller på talerstolen i kommunestyresalen, men i aviser, sosiale medier, ja over alt.
Valgkampen for neste valg, er allerede begynt uansett utfall og hvem som kommer til makt.

Nå håper jeg bare MDG er sterke nok til å se mer enn skolesaken, nå når forhandlingene med blokkene skal begynne. Vi snakker om mer enn «15 minutes of fame», men om Ranas framtid.

Anders Huezo Davidsen