Toppfotball i Rana – er det mulig?

Siden jeg kom tilbake til Rana i 1981, har jeg hatt alle mulige verv og oppgaver i Ranafotballen – nesten alle de årene i Mo Idrettslag.

I den siste tiden har det vært mye skriverier, kanskje først og fremst i sosiale medier, om beslutningene i Mo IL og IL Stålkameratene om å fortsatt ha fotballaktivitet i de to klubbene. Som riktig bemerket er de vedtakene i strid med beslutningsgrunnlaget for dannelse av Rana FK. Men jeg tenker at de to klubbene har besluttet, i lovlige innkalte årsmøter, at de likevel vil ha fotballaktivitet i sine klubber. Man kan syns at vedtakene aldri skulle vært gjort, men det mest fornuftige man kan gjøre er å akseptere vedtakene og gå videre med den nye virkeligheten.

Jeg skal være den første til å innrømme at prosessen rundt dannelsen av Rana FK ikke var optimal. Men tanken om å gjøre noe som kunne bringe fotballen på et høyere nivå vokste fram av to viktige årsaker:

Mo IL og Stålkameratene har helt siden 80-tallet slitt med å holde en stabil rekruttering i barne- og ungdomsfotballen. Rekrutteringsgrunnlaget er Lyngheim skole, og med et stadig synkende elevtall ble det vanskelig å opprettholde fotballaktivitet for alle alderstrinn i begge klubbene. Det betydde at det ble mange hull i rekrutteringen, noe som altså gjaldt i begge klubber.

Fra ca. 2015 ble flere og flere innenfor barne- og ungdomsgruppene mer og mer overbevist om at denne rivaliseringen om få spillere var uheldig og lite framtidsrettet. Det ble holdt flere møter hvor dette temaet ble debattert, og til slutt kom man til enighet om at sammenslåing var det eneste rette. Høsten 2018 var Rana FK en realitet for barne- og ungdomsfotballen.

Den andre viktige årsaken er økonomi. Det har vært vanskelig å få tilstrekkelig økonomisk støtte fra næringslivet i Rana til fotballsatsing.

Ofte hørt: «vis at dere kan samarbeide så skal vi støtte dere». Det har i lang tid vært en vente-og-se-holdning hos næringslivet. Men det kan ikke en fotballklubb leve med når man spiller i en nasjonal serie og når bare reiseutgiftene beløper seg til over 1 million. Verken Mo IL eller Stålkam har brukt penger som «fulle sjøfolk» som ofte ble hevdet, men noen utgifter kommer man ikke utenom når man driver en fotballklubb. Det har derfor vært vanskelig å få gjort den jobben som er nødvendig for å kunne bygge en organisasjon som kan være mer profesjonell i sitt arbeid. Med få unntak har klubbene vært drevet på dugnad, og når man konkurrerer med klubber som har opptil flere ansatte og spillere som har godt betalt for å spille, skjønner man kanskje at jobben er ekstremt utfordrende.

Når signalet fra næringslivet om støtte til en eventuell Rana FK kom på banen, er det ganske lett å forstå at både spillere og ledere i de to klubbene så på dette som en mulighet til å kunne løfte nivået på fotballen i byen.

Nå er Rana FK en realitet, og jobben med å bygge en organisasjon og et apparat som skal drifte klubben er i gang. Det er en krevende og omfattende jobb som krever menneskelige og økonomiske ressurser for å lykkes. En jobb må altså gjøres internt i klubben.

Like viktig er det at de øvrige klubbene i Rana støtter opp om prosjektet i samarbeid med Rana FK. Det må gjøres et godt rekrutteringsarbeid i bydelsklubbene, og spillere som viser kvaliteter som gjør at de bør få nye utfordringer, søker dit hvor det er å finne. Dette får man til hvis man gjør dette i en åpen dialog og hvor den enkelte spillers utvikling er det sentrale. Forståelsen for en slik tankegang må det jobbes med i dialog med hverandre.

Jeg har et sterkt ønske om at vi om ikke mange år igjen skal få se toppfotball i Rana. Fotballklubbene i Rana må slutte med negative omtaler av hverandre. Se på mulighetene og se framover. Næringslivet må på alvor vise at de vil være støttespillere mot et mål om fotball på toppnivå. Hvis vi er enige om at Rana FK skal være nr. 1-klubb, så er alle tjent med at næringslivet er positiv til all idrettsaktivitet, inkludert Mo IL og Stålkameratene.

Fotball er gøy!

Sturle Valla