- Javel, herr Statsråd, var en engelsk satire over vingeklippede politikere som ble snurret rundt fingeren av embetsverkets inngrodde tro på det egentlig er de som bestemmer. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård var forbausende rask til å ramle i embetsgryta, og gapet til regjeringens lovnader før valget blir stadig mer pinlig.

Å vente på utredninger av deltemaer eller geografiske områder til etter at den store KVUen av transportsystemet i Nord-Norge er ferdig, er en akademisk ansvarsfraskrivelse man må arbeide i embetsverket for å forstå. For alle oss andre, ofte kalt “vanlige folk”, er statsrådens uttalelser ubegripelig.

Jeg er sikker på at samferdselsminister Jon-Ivar Nygård har gjort som både fiskeriminister Bjørnar Skjæran og de fleste andre av landets innbyggere, å med bil eller flybuss trafikkert strekningen Trondheim - Værnes. På denne strekningen har Nygård garantert passert gjennom den tofelts Helltunnelen.

Jeg er like skråsikker på at samferdselsministeren har fått med seg trafikkmengden, støvet og all eksosen som denne trafikken skaper, og som ligger som en skodde i tunnelen for de trafikkerende. Sjåfører som kjører flybuss gjennom tunnelen flere ganger daglig meldte allerede for 20 år siden om betydelige helseplager på grunn av støv og eksos.

Statsråden bør merke seg at da meldingene om helseproblemer meldte seg, hadde Helltunnelen en årsdøgnstrafikk på virkedager (ÅDTy) på i overkant av 11.000 kjøretøy. Siden har trafikkmengden økt, og gjennomsnitt for de siste fire årene før pandemien var en ÅDTy på nær 16.500 kjøretøy. Trafikkmengden på E6 er nå blitt så stor at det nå investeres for 7 milliarder på strekningen Ranheim - Værnes.

Jernverksbakken er nok mindre kjent for statsråden. Den er ingen tunnel, men en like viktig del av E6 som Helltunnelen. Hvis vi ser bort fra bytrafikken i sentrum av Narvik, er Jernverksbakken den mest trafikkerte strekningen på E6 nord for Værnes. Bare 12-15 meter fra soveromsvinduene hos folk passerer, 5,5 millioner kjøretøy i året, og det i en bakke med opptil 6 prosent stigning og et meningsløst plassert lyskryss. Og i motsetning til i Helltunnelen så benyttes det strøsand. Tonnevis med strøsand!

Hvor mange vogntog som står fast i denne bakken hver vinter vet bare de som bor tett inntil lyskrysset, men enkelte dager er det flere titalls. Vinterstid strøs det derfor med sand kontinuerlig utenfor soveromsvinduene, og enkelte dager passerer de støyende brøytebilene oftere enn hvert tiende minutt. Frem og tilbake, og som regel kombinert med strøsand eller salt.

Les også

Å sitte i en rundkjøring er mye mer behagelig enn å sitte i regjering

I hjemmekontor-året 2021 var ÅDTy i Jernverksbakken hele 16.160 kjøretøy, altså det samme som på motorveien sør for Værnes. Til sammenligning er ÅDTy over den problemfylte og politisk prioriterte Bustneslia, vest for Mo i Rana, rundt 1.500 kjøretøy.

Både statsråden og øvrige regjeringsmedlemmer vet at det om få år vil ligge en storflyplass nordøst for Mo i Rana, og den logiske konsekvensen er selvsagt at ÅDTy i Jernverksbakken vil bli langt større enn i tunnelen sør for Værnes. Legges Menons beregninger til grunn, så vil etableringen av Freyrs batterifabrikk alene skape en 20 prosents økning av trafikken på E6. Trafikk til og fra flyplassen vil komme på toppen av dette.

Om få år, Herr Statsråd, så vil vi i denne trange traseen av E6 kunne ha en ÅDTy på langt mer enn 22.000 kjøretøy. Med mer enn 7 millioner kjøretøy i året nesten oppi hagegjerdene hos folk, derav mer enn 700.000 vogntog, blir Vegvesenets betydelige innsats mot svevestøv langs E6 i Mo i Rana fullstendig meningsløs.

Gjennom Narvik var fjorårets ÅDTy 16.300 kjøretøy, og her har regjeringen for lengst innsett at en tunnel er nødvendig. Dette valget tok forrige regjering uten at de trengte en utredning om en jernbane til Tromsø, fiskerihavner i Lofoten og småflyplasser i Finnmark. Erna Solbergs regjering innså at helsa for Narviks innbyggere var verdifull.

Den firefelts motorvegen sør for Steinkjer hadde gjennomsnittlig ÅDTy de fire siste årene før pandemien på bare 14.360 kjøretøy. I Trøndelag trengte man utrede en Nord-Norge-bane før bygging.

De mulige helseskadene for de som bor ved E6 i Mo i Rana, og for de som daglig sitter bak rattet på strekningen, har statsråden massiv dokumentasjon på. Rapporter fra både SINTEF og Universitetet i Bergen, EUs Air Quality Index og ditto fra WHO, er lesestoff statsråden bør studere nøye før han aksepterer å bli påkledd embetsverkets tvangstrøye.

I Mo i Rana trenger man ikke gjøre som i Trøndelag og kjøre flybuss fem, seks ganger gjennom Helltunnelen pr dag. I Mo i Rana kan man bare gå å legge seg med soveromsvinduet litt på gløtt.

En utredning av en tunnel under byåsen og en By-pakke Mo i Rana må iverksettes raskt!