Gå til sidens hovedinnhold

Hvordan går det så med Hemnes. Vi har stort sett brukbare tjenester. Men det skjer lite vekst og utvikling og det er ikke stor grad av optimisme og bolyst

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hemnes Kommune har nå vært styrt av Høyre med støtte fra SP og FRP de siste 8 årene.

Ser at Hemnes Høyre gått til valg med slagordet «stø kurs «, dette kan høres greit nok ut, men hva er nå kursen til Høyre?

Ser vi på de 8 årene som de har sittet med ordføreren så er det kanskje tid for å endre kursen noe, ja kanskje ta ut ny kurs.
En kommune er en tjenestetilbyder nærest innbyggerne. Rammebetingelser og mye annet bestemmes av nivået over kommunen, men det er kommunen som til sist bestemmer hvordan man skal forvalte de resursene man har. Prioriteringen og jobben som gjøres av politisk ledelse og posisjonen påvirker daglig innbyggerne og utviklingen av kommunen.

Hvordan går det så med Hemnes. Vi har stort sett brukbare tjenester. Men det skjer lite vekst og utvikling og det er ikke stor grad av optimisme og bolyst.

Jeg husker godt at de blå skulle ta grep for å gi kommunen handlingsrom økonomisk da de tok over i 2011.

Det mener jeg de ikke har lyktes med, de har heller ikke lyktes med å skape vekst og bolyst.
Vi trenger ny giv og ny vekst i Hemnes for å snu de negative trendene. Vi trenger flere innbyggere, nye arbeidsplasser, og økt bolyst.

Vi er færre Hemnesværinger nå en noen gang tidligere. Pr 1. juli i år var vi kun 4478 innbyggere i Hemnes. Til sammenligning var innbyggertallet ved utgangen av 2011 4600(da tok Høyre over) en nedgang på hele 122 innbyggere.

Samtidig har gjelden økt og man har lagt seg på et driftsnivå som har krevd store budsjettreguleringer gjennom året og med bruk av fond og annen reserver. (engangspenger). Dette er ikke bærekraftig i lengden, men har vært regelen hele perioden.
Er dette å ta grep for å gi kommunen handlingsrom?

Med Høyre ved roret har vi altså blitt over 100 færre Hemnesværinger, 86 av disse er i skolealder (6-15 år) som betyr 86 færre skolebarn som startet på skolen nå en i 2011.

Gjelden er rekordhøy og økt i perioden uten at vi kan se det har gitt uttelling med vekst og ny giv.

Som nabokommune til regionsentret Rana som har hatt stor vekst i samme periode er det en bekreftelse på at Hemnes heller ikke har lyktes med å posisjonere seg som en god bo- og oppvekst kommune eller å skape nok nye arbeidsplasser.

Når vi samtidig har fått en Høyrestyrt regjering som med påtrykk fra finansminister Siv Jensen (FRP) har redusert vannkraftkommunens inntekter kraftig er situasjon krevende for Hemnes. Da man nesten over natten mistet 20 millioner kr. i eiendomsskatt fra vannkraftanleggene pr. år.

Kampen om inntekten for kommunen er like viktig som å ta ned driften. Det kan ikke være et mål i seg selv å bruke minst mulig på velferdstilbudet og veksttiltak.

Dagens politiske ledelse ikke har lyktes i kampen mot sinne «venner» sentralt som styrer landet, dette kom tydelig fram i kampen om kraftinntektene og Lensmannskontor for å nevne noe.

Ønsker du som innbyggere en annen kurs enn dagens må du stemme for et politisk skifte.

Med 10 lister til valg i Hemnes forstår jeg det kan være krevende å se hvem man får som ordfører. Men stemmer man på dagens posisjon H,FRP,SP er sjansen nok stor for at dagens politiske ledelse fortsetter, eller vil noen bryte ut av samarbeidet? Ingen tydelige signaler på det så langt i valgkampen.

Bruk stemmeretten din 9. september.
Godt valg.

Kjell-Idar Juvik
12. plass Hemnes Arbeiderpartis liste

Kommentarer til denne saken