Gå til sidens hovedinnhold

Hvorfor de øvrige ti akse-ordførerne og kommunene ikke har gjennomskuet Vefsns agenda for lengst er ei gåte

Det som er klart er at Berit Hundåla og Vefsn, etter at det ble bestemt at det skal være to sykehus på Helgeland, har hatt en dårlig skjult agenda om få sykehuset flyttet fra Sandnessjøen og så nært Mosjøen som mulig, skriver sjefredaktør Marit Ulriksen i Ukeslutt.

Ukeslutt

Alle de foreslåtte sykehustomtene i Leirfjord er vraket. I sum får tomtene lav eller middels måloppnåelse innafor mange kriterier som sikkerhet og beredskap, rekruttering, nærhet til andre samarbeidspartnere, teknologi og infrastruktur og klimafotavtrykk.

Det overrasker Alstahaug-ordfører Peter Talseth (Sp) at ingen av tomtealternativene i nabokommunen er anbefalt av Sweco. Mens ordføreren er litt overrasket, for å være helt presis, er det derimot svært mange andre som ikke er overrasket i det hele tatt.

En av disse er nok Per Martin Knutsen, tidligere administrerende direktør i Helgelandssykehuset.

I mai 2017 trakk han seg på dagen, og rett etter at et samla styre i Helgelandssykehuset vedtok at både Leirfjord og Hemnes skulle være med som framtidige lokaliseringssteder for et framtidig felles sykehus på Helgeland.

Dette vedtaket ble fattet mot Knutsens klare anbefaling til styret. Han hadde laget si anbefaling til styret basert på objektive kriterier i sykehussaken, etter rapporter utarbeidet av Sykehusbygg.

I forkant av at styret i Helgelandssykehuset valgte å overkjøre sin egen direktør, hadde for øvrig Helse Nord skjerpet kravene med tanke på Hemnes og Leirfjord-alternativene ved å kreve en særskilt begrunnelse for ei eventuell slik lokalisering.

Allerede da var det klart at de særskilte begrunnelsene for å ta med Hemnes og Leirfjord ikke fantes. Og likevel blir altså Alstahaug-ordføreren overrasket over at enda ei faglig utredning konkluderer med at å bygge et nytt sykehus på et sted hvor det i dag ikke er sykehus ikke er fornuftig. Av en lang rekke årsaker.

Prosessen og bråket rundt sykehusstrukturen på Helgeland har pågått i årevis.

Styret har bestilt utredning etter utredning etter utredning. Landets fremste ekspertise har i runde etter runde vært engasjert, og gasjert, for å hjelpe regionen med å lande spørsmålet om framtidas sykehus. Kostnadene ved dette er formidable, og titalls millioner har rullet ut.

Og mens Talseth altså er overrasket over at objektive fakta legges til grunn for å parkere sykehusdrømmen i Tovåsen, er ikke jeg det minste overrasket over at Sewcos anbefalinger angripes fra alle kanter nesten før de er blitt kjente.

For det er mer enn kjente takter vi ser fra Talseths ordførerkollega Berit Hundåla (Sp) i Vefsn på andre enden av den famøse sykehusaksen

Vefsn-ordføreren kjøper få av argumentene i Sewco-rapporten. Hun forventer derfor intet mindre enn at styret i Helgelandssykehuset fortsatt mener at Leirfjord er aktuelt når de skal drøfte saken i neste uke.

Hva slags fagekspertise hun besitter i denne saken, er for øvrig noe uklart. Det som derimot er klart er at hun og Vefsn, etter at det ble bestemt at det skal være to sykehus på Helgeland, har hatt en dårlig skjult agenda om få sykehuset flyttet fra Sandnessjøen og så nært Mosjøen som mulig. At de øvrige ti akse-ordførerne og kommunene ikke har gjennomskuet dette for lengst, og har valgt å stå last og brast om akse-strategien, er ei gåte. Men dem om det.

Hvor lenge de kommer til å framstå som en enhet, blir for øvrig spennende å se.

– Jeg har ei forventning om at når vedtak skal fattes, så skal det være basert på objektivitet og fakta. Sier Vefsn-ordføreren.

Ja, la oss virkelig håpe at både styret i Helgelandssykehuset og Helse Nord baserer sine videre vedtak på objektivitet og fakta. I tillegg hadde det jo vært fint om styrene tok mer hensyn til faglige anbefalinger og utredninger, enn til ordførere med sin egen agenda.

Dessverre tilsier historien at så ikke er tilfelle. Det skal derfor bli mer enn interessant å se hva som kommer til å utspille seg i de respektive styrene til uka.

Administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdóttir innstiller på å ta rapporten til orientering, og sende den videre på innspillsrunde – uten noen anmerkninger eller påtegnelser. Går hennes innstilling gjennom, betyr det at Leirfjord-alternativene er ute og parkert for godt.

Det er i så fall ikke en dag for tidlig. Det burde skjedd allerede for fire år siden. Når det ikke skjedde da, burde i alle fall helseminister Bent Høie (H) vist seg oppgaven voksen og ikke sanksjonert det famøse «omegn»-begrepet på nyåret i fjor.

Det er kanskje på høy tid at styrene i Helgelandssykehuset og Helse Nord viser at de faktisk velger å vektlegge de faglige rådene de selv gjentatte ganger har bedt om, og fått, fra fagekspertisen.

Hvis det viser seg at heller ikke Sweco-rapporten skal bli tillagt vekt, vil det være oppsiktsvekkende.

Blir vi igjen vitne til at politisk spill, og et ønske om å hilse hjem, setter objektive fakta til side, er det høyst problematisk.

Kommentarer til denne saken