Hyppige og dødelige avvik er avdekket ved sykehuset i Sandnessjøen, og tvert tas det til orde for at tarmkreftkirurgien på Helgeland bør samles der. Det er nesten ikke til å tro

Tarmkreftkirurgien i Sandnessjøen ble åpnet sju dager etter den midlertidige stansen 10. januar etter at en faggruppe nedsatt av Helse Nord gikk gjennom de aktuelle pasientjournalene i ekspressfart og konkluderte "ingen grunn til uro". Men det er fortsatt uro rundt bakgrunnen for den midlertidige stansen og sammensetninga av faggruppa.

Tarmkreftkirurgien i Sandnessjøen ble åpnet sju dager etter den midlertidige stansen 10. januar etter at en faggruppe nedsatt av Helse Nord gikk gjennom de aktuelle pasientjournalene i ekspressfart og konkluderte "ingen grunn til uro". Men det er fortsatt uro rundt bakgrunnen for den midlertidige stansen og sammensetninga av faggruppa. Foto:

Helse Nord sier de tar selvkritikk. La det vises i praksis, ved å gi fagsjef Ida Bukholm rett i at det var rett å stanse tarmkreftoperasjonene i Sandnessjøen. Videre ved å avslutte den ubegripelige og ubegrunna flyttinga av tarmkreftkirurgien fra Mo i Rana til Bodø, skriver sjefredaktør Marit Ulriksen i Ukeslutt.

DEL

Ukeslutt Avvik har bidratt til dødsfall. Svært klare overordna føringer er ikke fulgt. Hyppige avvik er avdekket ved sykehuset i Sandnessjøen. Risikoreduserende tiltak er ikke gjennomført. Tarmkreftkirurgien på Helgeland bør samles på ett sted.

Rapporten fra faggruppa som har gått gjennom tarmkrefkirurgien på Helgelandssykehuset levner ingen tvil: Her er det mye å sette fingeren på, særlig ved sykehuset i Sandnessjøen.

Professor Rolv-Ole Lindsetmo (UNN), overlege, PhD Tore Stornes (St. Olavs i Trondheim) og professor emeritus Arild Nesbakken (Oslo universitetssykehus), som utgjør faggruppa, konkluderer med at kvaliteten på kreftkirurgien samla sett har vært vesentlig bedre i Mo i Rana enn i Sandnessjøen i den perioden de har vurdert. Det finnes avvik også ved sykehuset i Mo i Rana, men disse er på linje med snittet ved norske sykehus. Det er særdeles viktig å ha i mente, i den videre diskusjonen av denne betente saken.

Det er ett år siden den nå oppsagte fagsjefen ved Helgelandssykehuset, Ida Bukholm, påpekte bekymringsfulle avvik i Sandnessjøen. Det har hun påpekt gang på gang på gang, men det er først nå når faggruppa påpeker de samme kritikkverdige forholdene, en viss ydmykhet er å spore hos administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir i Helgelandssykehuset og administrerende direktør Cecilie Daae i Helse Nord.

Fagrapporten er knusende, så det skulle blott bare mangle. Det som imidlertid har manglet underveis hele det siste året, er å ta på alvor det fagsjef Bukholm brakte til torgs. På bakgrunn av det også Norges fremste eksperter nå påpeker, stiller særlig Helse Nord sin rolle i denne saken seg i et stadig mer merkverdig lys. Det lar seg vanskelig glemme at fagsjef Geir Tollåli og faggruppa i Helse Nord etter bare syv dager konkluderte med at «det er ingen grunn til uro» og gjenåpna tarmkreftkirurgien.

Ikke bare hasteåpna Helse Nord operasjonene i Sandnessjøen igjen i januar 2020, de overkjørte også Helgelandssykehuset og flytta like godt alle tarmkreftoperasjonene fra Helgelandssykehuset Mo i Rana til Nordlandssykehuset i Bodø i oktober. Et bedre bevis på at det ikke er faglige argumenter som ligger til grunn, er knapt mulig å finne.

Helseforetaket presser altså på for å få åpne ei avdeling med betydelige avvik, og stenger ei avdeling hvor ting fungerer. Og så påberoper de seg at dette gjøres på grunn av pasientsikkerhet?

Det er ingen tvil om at Helse Nords intervensjon for å få åpna for tarmkreftoperasjoner i ei himla fart i Sandnessjøen, hang klart sammen med at helseminister Bent Høie (H) på det tidspunktet var i ferd med å utpeke Sandnessjøen til «hovedsykehus». Det er helt klart det ville tatt seg mer enn dårlig ut med et «hovedsykehus» med alvorlige avvik fra medisinsk praksis. Et «hovedsykehus» med en dødelighet mange ganger høyere enn landsgjennomsnittet. Et «hovedsykehus» som er lite robust. Et «hovedsykehus» som ikke oppnår ønska kvalitet.

Vi husker alle den huskestua stengninga i Sandnessjøen medførte i januar. Vi har også friskt i minne rabalderet fra stenginga i september, med rasende leger, engasjerte ordførere og anmeldelser av påståtte lekkasjer av personsensitive pasientopplysninger.

Når det fra Sandnessjøen, allerede samme dag som samlerapporten fra de eksterne fagekspertene legges fram, tas til orde for at tarmkreftkirurgien på Helgeland bør samles der, er det nesten ikke til å tro. Og argumentet som ikke overraskende legges på bordet er at denne typen kirurgi må samles på «hovedsykehuset».

Lindsetmo, Stornes og Nesbakken anbefaler nemlig å samle tarmkreftkirurgien på Helgeland på ett sted, og dermed ser bråkmakerne i Sandnessjøen sitt snitt. Smått utrolig, tenker jeg og tar meg i å undres om ikke helseministeren, når han skal være helt ærlig, angrer dypt og inderlig på at han lot kvasibegrepet «hovedsykehus» snike seg inn i vedtaket om framtidas Helgelandssykehus.

På vegne av den samme helseministeren sier hans statssekretær Anne Grethe Erlandsen at de er orientert om fagrapporten. Det er å håpe at de leser den, og tar inn over seg det som står der. Og at de ikke, som med andre fagrapporter, ser fullstendig bort fra anbefalingene og konklusjonene.

Da vi i Rana Blad allerede i slutten av august kunne avsløre hva som sto i rapportene fra de tre ekspertene, gikk det også klart fram at tarmkreftkirurgien måtte samles ett sted, så dette er ikke nytt. Da konkluderte til og med eksperten fra St. Olav med at disse operasjonene må samles i Mo i Rana. «Hovedsykehuset» finnes ikke ennå, og hvis Helse Nord når de tilbakefører tarmkreftkirurgien til Helgeland velger å samle den i Sandnessjøen, har de totalt mistet den lille tilliten de har etter prosessen med HSYK 2027.

– Vi tar både kritikk og selvkritikk når det er nødvendig, er Daaes svar på det som kommer fram i samlerapporten. Nå er det definitivt nødvendig.

En begynnelse kunne være å gi fagsjef Bukholm rett i at det var rett å stanse tarmkreftoperasjonene i Sandnessjøen i januar i fjor. Videre å avslutte den ubegripelige og ubegrunna flyttinga av tarmkreftkirurgien fra Mo i Rana til Bodø.

Selvkritikken må vises i praksis. Snarest.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken