De har samlet seg rundt et bord i frokostsalen på det som er Clarion Collection Hotel Helma - styreleder Per B. Brochmann, majoritetseier Helge Karstensen og hotelldirektør Dag Busch. Hotellet er klar til å vokse. Helma AS, selskapet som eier og driver hotellet, vil bygge Helma 2. Like over veien - der det i dag er to boligbygg og en parkeringsplass skal de føre opp et 20 etasjers bygg. Bygget skal inneholde både hotellrom, konferanse- og konsertsal med plass til 420 personer, leiligheter - og en sky bar.

– Vi vil at det skal bli et signalbygg. Et bygg for fremtiden, sier styreleder Brochmann.

Kostnadene anslås per nå til 550 millioner kroner. Til sammenligning kostet det eksisterende Helma-bygget til sammen 140 millioner kroner.

– Halvparten av kapitalen skal vi hente inn gjennom salg av leilgheter. Vi drar inn 250 millioner kroner i egenkapital umiddelbart, sier Karstensen, som gjennom selskapet RBBS Holding AS eier 49 prosent av Helma.

Det er også han som er prosjektutvikler for det nye bygget.

Bro over gata

– Som regel selges leilighetene ut før man setter spaden i jorda. Jeg har også hatt flere henvendelser fra personer som ønsker å investere i Rana. Spesielt i et hotell som allerede er i drift, sier han.

 

Grunnflata blir på 1.400 kvadratmeter. Førsteetasjen skal inneholde resepsjon, lobby og forretningslokaler. I etasjen over vil man finne frokostsal og konferanse-/konsertsal. Totalt blir det 120 nye hotellrom, fordelt på ti etasjer med en grunnflate på 530 kvadratmeter. Over en etasje med tekniske rom og installasjoner, skal det bygges seks etasjer med plass til fire leiligheter innenfor en grunnflate på 645 kvadratmeter. Og aller øverst - en sky bar og møterom. I kjelleren blir det parkering. Det gamle og det nye bygget skal bindes sammen av en bro over Thomas von Westens gate.

Turistvekst

Det blir et bygg som vil ruve i sentrum av Mo i Rana.

– Men det er ikke sånn at vi setter spaden i jorda nå. Det skal tidligst være ferdig i 2025. Og så handler det litt om flyplass og, sier Per B. Brochmann.

– Mo i Rana kommer til å bli en ny turistby og vil oppleve en tilvekst av reisende, spår Helge Karstensen.

– Vi må ta rollen på turisme. Mo i Rana kan være en innfartsåre for hele Helgelandskysten, sier Brochmann.

 

Hotelldirektør Dag Busch er heller ikke i tvil om behovet for nybygget.

– Fra mandag til onsdag er vi allerede for liten sånn som det er i dag. Vi har hatt behov for ekstra kapasitet gjennom hele året, sier han.

Tror på attraktive leiligheter

Norconsult og arkitekt Daniel Meier har tegnet skisser over prosjektet, og også startet forberedelser for å starte reguleringsprosessen. Kommunen har fått oversendt skissene.

– Det er på tide vi får noen signalbygg i Rana. Se hva de har fått til i Narvik. Vi har også presentert dette for en del politikere, og tilbakemeldingene vi får er at dette er kjempespennende, sier Brochmann.

– Reguleringsprosessen tar vel halvannet år. Så skal materialvalg gjøres og entreprenør velges. Byggetiden regner vi med blir to år. Vi planlegger at det skal stå ferdig i 2025. Da er flyplassen bygd. Vi er ikke helt avhengig av den, jeg tror dette blir bygd uansett. Det handler mer om at vi ikke skal presse det fram, sier Karstensen, som selv kan tenke seg å bo i en av leilighetene.

– Det blir kanonleiligheter på toppen. Beboerne kan kjøpe tjenester som skifte på senga, eller spise frokost på hotellet. Når de er borte, kan de leie ut leilighetene hvis de ønsker. Det blir attraktivt, tror han.