En annerledes fasteaksjon

I en tid der vår egen sårbarhet blir synliggjort, er det viktig å huske på at fastetiden også er en tid for å rette blikket utover og kjempe for rettferdighet og vår neste.

Årets fastetid er blitt en svært krevende tid for mange. Pandemien vi nå står overfor rammer oss alle, og vi blir oppfordret til å være med på en felles dugnad for å begrense smitten.

I fastetiden utfordres vi til å reflektere over oss selv, våre valg og over den verden vi lever i. Her er det mye inspirasjon i profeten Jesajas ord om fasten: «Nei, dette er fasten jeg har valgt: å løse urettferdige lenker, sprenge båndene i åket, sette undertrykte fri og bryte hvert åk i stykker, å dele ditt brød med sultne og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus. Du skal se til den nakne og kle ham, du skal ikke snu ryggen til dine egne” (Jes 58,5–7). Jesaja snakker her om en utadvendt, aktiv faste. Slik blir også fasten en tid for å kjempe for rettferdighet, og for å ta vare på vår neste. Mange norske menigheter velger hvert år å la nettopp dette komme til uttrykk gjennom Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. De bruker deler av konfirmasjonstiden til å lære om noen av de grunnleggende årsakene til fattigdom og konflikt, og hvordan beslutningstakere i Norge kan bidra til å gjøre verden mer rettferdig.

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon er del av den dugnaden vi alle nå er invitert til å være med på. I år blir det en annerledes fasteaksjon. Pengene samles ikke inn i en dør-til-dør aksjon som tidligere år, men digitalt. Vi kan vippse et beløp, eller sende en sms for å gi vår gave i år.

Gjennom Fasteaksjonen samler menighetene inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid verden over. Pengene fra aksjonen gjør Kirkens Nødhjelp i stand til å være til stede når krisen rammer de mest sårbare menneskene i verden. I land med stor fattigdom og dårlig utbygde helsesystemer er Kirkens Nødhjelp allerede i gang med opplæring om koronaviruset og smitteforebygging i deres vann- og hygieneprosjekter.

I år handler aksjonen også om en annen krise, nemlig å gi rent vann til mennesker som kjenner klimaendringene på kroppen. Mens vi her hjemme bekymrer oss for en ustabil vinter, og klimadebatten raser på mange fronter, opplever millioner av verdens fattige livsfarlige konsekvenser av klimaendringene. Tørke og flom ødelegger livsgrunnlaget til folk og tvinger stadig flere på flukt. Avlinger ødelegges og skaper enorm matmangel. Tilgangen til rent vann trues. Det haster å handle. Det er for lengst på tide å rette blikket utover.

Vi er takknemlig for den store innsatsen norske menigheter viser gjennom sitt engasjement for Fasteaksjonen og Kirkens Nødhjelp. Det handler om å redde liv, det handler om solidaritet og kristen nestekjærlighet.

Som biskop anbefaler jeg Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. I år kan du gi din gave digitalt, og du finner mer informasjon om dette på Kirkens Nødhjelps hjemmeside og facebookside.

Rent vann til alle stopper sykdommer og gir et bedre liv!

Biskop Ann-Helen Fjeldstad Jusnes, Sør-Hålogaland bispedømme
Regionkoordinator Kjersti Antonette Kvammen, Kirkens Nødhjelp Nord-Norge