Bjørn Skauge er tildelt Kongens Fortjenstmedalje for sin innsats for Myken-samfunnet. Og i en høytidelig seremoni på slottet tirsdag fikk han det synlige beviset da han fikk ære og heder i et møte med Hans majestet Kong Harald.

Selve overrekkelsen ble foretatt i oktober 2019 av da avtroppende ordfører i Rødøy, Olav Terje Hoff.

– Medaljen deles ut som følge av ditt lange engasjement og spesielt for innsatsen for mykensamfunnet etter Western-forliset, sa Hoff i oktober.

Rana Blad gratulerer med prisen.