Interessert i medier? Ta journalistutdanning!

I disse koronatider er det tydeligere enn noensinne hvor viktig de norske mediehusenes samfunnsoppdrag er, og hvor sentral samfunnsrolle journalister og redaktører har.

Samtidig som pandemien herjer, står mange unge mennesker på terskelen til å ta svært viktige valg: Hvilken utdanning skal jeg velge, hvilken høyskole eller universitet skal jeg søke? Koronapandemien har satt nordnorske mediehus på alvorlige prøver, med stort fall i annonseinntektene. Samtidig opplever journalister og redaktører at artiklene de skriver og innslagene de produserer når et rekordstort publikum. Informasjonssuget er enormt i befolkningen. Selv om framtida kan føles usikker for mange akkurat nå, er jeg overbevist om at behovet for dyktige journalister og redaktører med bred kompetanse vil være stort i årene framover, også i nordnorske mediehus. Derfor en oppfordring: Du som nå skal velge utdanning og yrkesretning; Sjekk ut journalistutdanninga ved Nord Universitet i Bodø! Søknadsfristen er 15. april.

Nordnorsk Redaktørforening har i over 30 år hatt et tett samarbeid med journalistutdanninga i Bodø. I dag jobber det svært mange journalister og redaktører i nordnorske mediehus som har tatt sin utdanning i Bodø. I enkelte mediehus har opptil halve staben av journalister sin bakgrunn fra Bodø. Derfor har utdanninga vært avgjørende viktig for oss i rekrutteringsøyemed i de over 30 årene den har eksistert. Men bekymringene har vært store de siste årene fordi søknadsmassen til utdanninga har gått kraftig ned. Men nå kommer det gode nyheter fra Bodø: Nord Universitetet relanserer nå bachelorstudiet i journalistikk etter to år uten opptak!

Vi som jobber i nordnorske mediehus håper på mange søkere. Grepene som er gjort er at studentene nå skal knyttes tettere opp mot mediehusene i Bodø, i form av praksis tidligere i studiet enn før. Praksisen vil handle om «Flermedial nyhetsjournalistikk», som gir innføring i nyhetsjournalistikk med vekt på rollen som allroundjournalist, slik den utøves i små og mellomstore redaksjoner. Studentene skal øve seg på temaer som politikk, helse, sport og kultur. Deler av øvingspraksisen skal foregå i ute i Bodø-redaksjonene i Avisa Nordland og NRK, samt i Saltenposten. Lærerne skal også være med ut i redaksjonene, og studentene må forholde seg til krav, tempo og tilbakemeldinger fra ansatte i redaksjonene. Dette har vi i Nordnorsk Redaktørforening tro på! Det vil gi studentene et realistisk innblikk i hvilke krav og forventninger som stilles i mediehusene.

Journalistutdanninga i Bodø er i norsk sammenheng liten, men nær. Studentene vil få tett oppfølging, de blir godt kjent med lærerne, og kan bruke lokalene på Nord Universitetet døgnet rundt. Undervisningen skal foregå på mange ulike måter og arenaer; Blant annet reiser studentene ut til ulike lokalsamfunn tidlig i studiet og lager saker derfra i emnet «Journalisten i samfunnet». Det skal gi dem trening i å ta kontakt med og møte mennesker, og det skal gi dem kunnskap om og orientere seg i et lokalsamfunn. Lokaljournalistikk er en viktig profil for utdanninga – og det er musikk i ørene for oss medieledere i nordnorske redaksjoner.

Så du som fristes av journalistyrket – se til Nord Universitetet og Bodø!

Steinulf Henriksen,
leder i Nordnorsk Redaktørforening