Ikke send arbeidsplasser over grensen

Vi har lenge vært klar over at grensehandelen har vært stor. Det var først da grensene ble stengt at vi imidlertid forsto hvor ekstremt stor den er og hvilken betydning den har for norske arbeidsplasser. Når grensene nå åpnes er det avgjørende at norske politikere følger opp med tiltak som sikrer at norske arbeidsplasser ikke forsvinner over grensen.

Grensehandelen merkes godt i Rana. De lokale butikkene melder om stor salgsvekst mens Vinmonopolet hadde vekst på nesten 45 prosent sammenlignet med 2019. Ingen tror at dette skjer fordi innbyggerne i Rana spiser og drikker mer. Årsaken er kort og godt at grensehandelen stoppet opp, og vi kjøper hos den lokale kjøpmannen framfor å kjøre over grensen.

Økning på 40 prosent

Når nærbutikker, kiosker og bensinstasjoner øker salget kan de også ha flere i arbeid. Resultatet er at mange tusen jobber har blitt skapt siden grensehandelen stoppet opp i mars. At norske butikker selger mer er også gode nyheter for alle som jobber med å produsere mat og drikke i Norge. Dette kan illustreres med ferske tall fra de norske bryggeriene. I juni økte salget med hele 40 prosent sammenlignet fjoråret. For brus var økningen på nesten 30 prosent. Samme tendens finner vi også på alle andre grensehandelsutsatte varer.

De stengte grensene har også vist oss at når nordmenn først setter seg i bilen og kjører over grensen gjør man storinnkjøp av alt man trenger. Tall fra de norske butikkene viser derfor at salget av alt fra grønnsaker, frukt og bakervarer til oppvaskmiddel og tannkrem har økt når grensehandelen opphørte. Når man handler på lokalbutikken, er også handlemønsteret annerledes. Man kjøper det man trenger framfor å hamstre store volumer. At vi kjøper en halvannenlitersflaske med brus om gangen framfor tre brett over grensen, er utvilsomt et godt bidrag til folkehelsen.

Stort marked

Fravær av grensehandel har vært gode nyheter for alle som jobber med å produsere mat og drikke i Norge. Vi ser nå hvor stort markedet egentlig er og mulighetene som ligger ved å få flere til å handle i Norge. Potensialet er stort og redusert grensehandel vil sikre tusenvis av norske arbeidsplasser over hele landet.

Når vi nå vet fasiten på hvor ekstrem grensehandelen med Sverige er, må norske politikere vise handlekraft. Grensene har nå begynt å åpnes og køene av kjøpelystne nordmenn er allerede tilbake i mange av de svenske grensebyene. Det er viktig at norske politikere nå følger opp og kommer med en tiltakspakke mot grensehandelen. Handel mellom naboland er både viktig og trivelig, men den må skje på like vilkår.

I en tid hvor Norge opplever en rekordstor arbeidsledighet har vi ikke råd til å la grensehandelen vokse til nye rekorder. Norske arbeidsplasser innen handel og produksjon må sikres og det kan vi gjøre gjennom å redusere avgiftsforskjellene på grensehandelsutsatte varer.

Norske politikere har gjennom krisen vist evnen til å komme sammen for å finne gode løsninger. Vi forventer nå at man gjør det samme på grensehandel. Hvis man trenger inspirasjon, er det bare å se over kjølen til Danmark. Her har man gjennom en målrettet avgiftspolitikk halvert grensehandelen til Tyskland og flyttet arbeidsplasser hjem.

Anne Berit Aker Hansen,
Forbundsleder i Norsk Nærings – og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN)