Eksport begynner i Nordland

I framtida må inntektene våre komme fra utlandet. Vi vet at olje og gass kommer til å gi landet mindre inntekter framover. Mange av våre lokale bedrifter har tatt konsekvensen av det, og satser bredere. Vi jobber sammen med dem – og våre kunder lykkes med eksport.

Eksport er avgjørende for fremtidig velferd

Norge er et rikt land fordi noen ute i verden har kjøpt de produktene og tjenestene vi har kunnet tilby: Fra tørrfisk og tømmer til olje og oppdrett. Norsk eksport er bygget på en slående stabil bransjesammensetning. Olje og gass, leverandørindustrien til offshore og maritime næringer, prosessindustrien og sjømatindustrien står for 80 prosent av norsk eksport. Det er sterke næringer vi skal bygge videre på. Samtidig gjør den manglende bredden oss sårbare.

Norge er det landet i OECD som har tapt størst markedsandeler i eksportvolum de siste 20 årene. Mens Kina har økt sin markedsandel fra 100 til 400 på OECDs eksportindeks, har Norge gått fra 100 til 50.

Skatter og avgifter fra olje og gass er nok til å dekke hele utdanningsbudsjettet eller utgiftene til alle helseforetakene i Norge i et år. Skal vi sikre norsk velferd fremover, må både nye bransjer og det offentlige være med på å videreutvikle sterke eksportnæringer og bygge opp nye. Regjeringen går nå gjennom hele virkemiddelapparatet for næringslivet. Det er en unik anledning til å bidra til omstilling. Vår visjon er å gi lokale ideer globale muligheter. Den tar vi på stort alvor, og opplever som mer aktuell enn noensinne.

Bedriftene trenger drahjelp

Det gjelder i Nordland også. På landsbasis eksporterer under fem prosent av foretakene. Nordlands eksport økte i 2019 og passerte for første gang 30 milliarder kroner. Det er hovedsakelig fisk og industri som bidrar til dette, og vi trenger en sterkere bredde. Vi har mange gode nordlandsbedrifter med produkter og tjenester som verden trenger, og vi må tør ta steget og bli Norges og Nordlands nye eksportbedrifter. Og vi i Innovasjon Norge er her for å hjelpe. En analyse Oxford Research har gjort på oppdrag fra Innovasjon Norge, viser at en av fire bedrifter vi jobber med eksporterer, eller har umiddelbare planer om å eksportere. Seks av ti eksportbedrifter i undersøkelsen hadde ikke eksportert før de mottok støtte fra Innovasjon Norge. To av tre bedrifter oppgir at tjenestene de fikk bidro til at de kom i gang med internasjonalisering. Det tyder på at arbeidet med å få flere til å satse utenlands fungerer når vi jobber sammen.

Sensorer fra Rana til resten av verden

TAG Sensors’ løsninger for å overvåke temperatur på mat kan bidra til å redusere matsvinn verden over. Vi har vært med dem helt fra starten og ut i stadig nye markeder. Bedriften har fått støtte fra EU og kjører pilotprosjekt med McDonalds største leverandører. Produksjonen skal foregå i Rana.

IKT-bedrifter og tjenesteytende bedrifter er de som oftest sier at samarbeidet med oss har bidratt til at de kommer i eksportposisjon. Det er positivt for å sikre regionen og landet flere bein å stå på økonomisk enn de tradisjonelle eksportnæringene.

Oxford Research finner at eksportbedriftene samarbeider mer med andre bedrifter, er mer innovative og mer konkurransedyktige enn de som ikke eksporterer. De bidrar også mer til miljø- og samfunnsmessig bærekraft.

Eksportbedriftene skiller seg fra andre på flere områder. Sammenliknet med andre bedrifter har en større andel eksportbedrifter har hatt høy omsetningsvekst mellom 2015 og 2017. I tillegg er de flinkere til å finne investorer. En av fire har eksterne investorer, mot en av ti hos andre bedrifter. Å ha utenlandske eiere virker også positivt på eksport. Bedrifter med utenlandsk eierskap kan hente impulser fra andre land og har gjerne mer informasjon om andre markeder enn de norskeide, og dermed større konkurransekraft i utlandet.

Må overvinne hindringer

I utlandet er konkurransen tøff og en rekke hindringer står i veien. De største utfordringene er at bedriftene mangler finansiering til å satse internasjonalt og sliter med å finne samarbeidspartnere i landet de vil satse i. Undersøkelsen viser at nesten to av tre eksporterende bedrifter har møtt hindre. En av tre sier at Innovasjon Norge har hjulpet dem å overvinne minst et av disse hindrene. Vi følger bedriftene hele veien og våre 30 kontorer globalt setter bedriftene i kontakt med nettverk og bedrifter i landene og regionene der de ønsker å satse.

Eksport begynner hjemme

Det er forbudt å gi offentlig finansiering direkte til eksportformål. Når hver fjerde bedrift som møter handelsbarrierer allikevel sier at Innovasjon Norges arbeid har hjulpet med finansiering, tyder det på at vi lokalt bidrar med mye, før bedriftene er klare til å eksportere.

Eksporten starter her, i Nordland. Vi blir gjerne med din bedrift hele veien.

Monica Ahyee,
regiondirektør
Håkon Haugli,
administrerende direktør
for Innovasjon Norge Nordland