I Nord-Norge blir det en snittpris for strøm på 26,03 øre per kilowattime (kWh) onsdag og en makspris på 35,3 øre.

Onsdagens snittpris per kWh er 10,8 øre lavere enn tirsdag og 11,5 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Basert på Nord Pools sider er morgendagens strømpris, den så langt laveste snittprisen i år. Siste gang snittprisen var lavere enn dette, var på nyttårsaften 2022 - da var snittprisen på 24,63 øre per kilowattime.

Dersom snittprisen i Nord-Norge for hele januar endte på 26,03 øre, ville det ikke blitt utbetalt strømstøtte, siden støtten kun gjelder for prisen over 70 øre per kWh.

Maksprisen onsdag på 35,3 øre per kWh er mellom klokken 21 og 22. Den er 13,006 øre lavere enn tirsdag og 19,3 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer forbruksavgift (9,16 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 45,5 øre.

I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

Minsteprisen blir på 4,3 øre per kWh mellom klokken 3 og 4 på natten og er den laveste i landet.