Gå til sidens hovedinnhold

I morgen klokken 1200 testes 1.250 tyfoner landet over

Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredsskap som varsler at Sivilforsvaret kommer til å gjennomføre den halvårlige testen av varslingsanleggene i landet i morgen, onsdag 9. juni, klokken 1200.

Signalet «Viktig melding – søk informasjon» blir testet i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.

Sivilforsvaret tester varslingsanleggene fast i januar og juni hvert år. Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet betyr at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, aviser, myndighetenes nettsider og sosiale medier.

Rundt om i landet er det cirka 1 250 tyfoner som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig.

– I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med utslipp av giftige eller farlige stoffer. Mens i krig kan anleggene brukes ved fare for flyangrep, sier Sigurd Heier, som er fungerende sjef for Sivilforsvaret.

Kommentarer til denne saken