Kreativitet og Vitensenter Nordland

Vitensenter Nordland åpnet i juni 2021 etter et fantastisk samarbeide mellom privat og offentlig sektor. Kunnskapsparken Helgeland initierte prosjektet og ledet etableringen. Lokale, regionale og nasjonale bedrifter bidro med gode ideer, kompetanse og finansiering. Nordland fylkeskommune og Innovasjon Norge ga etableringsstøtte mens Forskningsrådet og Rana kommune sikrer drift og videreutvikling. Med dette unike samarbeidet fikk landet sitt 11. vitensenter og vi som bor i Nordland et vitensenter i eget fylke. Om du er mellom 3 og 100 år, og enda ikke har besøkt Vitensenter Nordland, så ønsker vi deg hjertelig velkommen! Om du er av de over 28 000 som vi allerede har truffet på senteret eller skolene i 37 av 44 kommuner i Nordland, så gleder vi oss til å se deg igjen!

Selv med godt besøk og høy aktivitet, er driftstøtte fra Forskningsrådet og de respektive kommuner og fylker det økonomiske fundamentet for vitensentrene. Sentrene er etablert som et virkemiddel for å stimulere lærelyst og utforskertrang rundt naturvitenskap og teknologi for små og store, være et supplement til skolene og gi et verdifullt fritidstilbud. Med tre nye vitensenter etablert i 2021, er det nå totalt 13 senter som utgjør et landsdekkende nettverk som samarbeider tett. Vitensenter Nordland vil stimulere interessen for naturvitenskap, men også sette lys på naturressurser og teknologi for bærekraftig verdiskapning i regionen.

I årene som kommer må det gjøres store endringer i hvordan vi produserer mat og energi, hvordan industrien drives og i vår adferd som forbrukere. I Nordland er omstillingene er allerede i gang, men de som i dag er unge, og deres barn igjen, må ta dette videre. Ny teknologi og digitalisering vil fungere som nav i disse endringene.

Omstillingene skal skapes av enkeltpersoner, bedrifter og offentlige virksomheter i en tid der all verdens informasjon (og desinformasjon) er tilgjengelig på nærmeste skjerm. Denne virkeligheten setter nye krav til egenskaper og ferdigheter hos neste generasjon(er). Forskere og næringslivsaktører peker på at det 21. århundre setter særlige krav til våre evner innen det som kan forkortes til KKKS (Kreativitet, Kritisk tekning, Kommunikasjon og Samarbeid). Dette er sammensatte ferdigheter som kombinerer faglige kunnskap og personlige egenskaper. Utvikling av våre evner innen KKKS er ikke bare forbeholdt barn og unge, men noe som vi alle gjerne kan bruke tid på gjennom livet.

Ved vitensentrene er kreativitet, kritisk tenkning, kommunikasjon og samarbeid bærebjelker i all formidling. I fortsettelsen vil jeg trekke frem noen eksempler på hvordan Vitensenter Nordland arbeider for utvikling av kreativitet som egenskap.

De kreative fagene som musikk, tegning, sløyd og håndarbeid har fått mindre plass i skolen de seinere årene. Dette er områder der unge kan få teste ut og utvikle sin kreativitet og fantasi. På et tegneark kan det skapes kreasjoner som verden aldri før har sett og på sløyden lages ting som er unike på en eller annen måte. Av og til kunne noen også føle en form for mestring og samhold gjennom sang i klasserommet. De kreative fagene gir læring og mestring gjennom utvikling av praktiske ferdigheter, trener opp fantasien og gir rom for skaperglede. Mye skal læres før vi kan bruke matematiske formler rett og har god nok kontroll på rettskriving og grammatikk. I disse områdene kan det for mange være vanskelig å kjenne noen kreativitet og skaperglede. Samtidig kan en velutviklet fantasi brukes aktivt for å lette innlæring for eksempel gjennom helt nye «tulleord» (regnbuens farger som ROGGBIF) eller tenkte bilder for visualisering av ny informasjon.

Teknologisk utvikling og digitalisering gjør at vi alle kan være kreative på helt nye måter. For mange av de som i dag er unge og «hel-digitale», er dette verktøy og muligheter som er selvsagte. På Vitensenter Nordland tar vi i bruk ny teknologi som visker ut skillene mellom de kreative og naturvitenskaplige fagene. I vårt interaktive planetarium kan våre besøkende tegne og skape sin egen planet. Tegningen skannes og plasseres digitalt i verdensrommet. Vi kan så reise digitalt til planeten og se nærmere på mulighetene for liv der. Vi har programmerbare symaskiner som syr mønster som er designet digitalt. Vi kan lage grafiske filer som trykkes på kopper og t-skjorter eller kuttes med laser og det kan lages tre-dimensjonale utskrifter av eget design.

Siden Vitensenter Nordland åpnet har vi arbeidet mye med vitensenterforeningen sine nasjonale kompetanseprosjekt. Vi har nå gjennomført opplegg innen programmering for mer enn 8 000 barnehagebarn, skoleelever og lærere i hele regionen. De minste har programmert små humle-roboter, de litt større har programmert små datastyrte biler og ungdommene har laget dataspill. Siste helg i mars deltok skolelag fra hele regionen på en konkurranse i robot-programmering. Noen av disse robotene kom til vitensenteret kledd opp som troll og fantasidyr og elevene hadde spunnet historier rundt det robotene foretok seg. Dette var en nasjonal konkurranse som gikk parallelt på alle vitensenter og arrangeres i samarbeid med NRK. Vinnerlaget fra hver region møtes i en gullfinale. Vi heier på vinnerlaget fra Tverlandet skole som vant den regionale finalen og representerer Nordland i gullfinalen!

Fritidspublikum som besøker vitensenteret, kan også utforske skaperglede. Fra fredag 22. til søndag 24. april ønsker vi velkommen til Lego-kodehelg. Her kan alle besøkende være kreative med Lego og prøve ut programmering av Lego-roboter og dataspill. Vitensenter Nordland arrangerer Skaperfestival 6. – 7. mai. Fredag 6. er for skoleelever og på lørdag 7. kan besøkende møte ulike lokale bedrifter og virksomheter som er ny-skapere. Våre gjester kan også delta på ulike aktiviteter som stimulerer til kreativitet. Parallelt med den etablerte virksomheten, arbeides det med nye utstillinger og formidlingsopplegg rettet mot sjømat-sektoren og mot geologi og kraftkrevende industri. Her har vi allerede noen gode samarbeidspartnere, men inkluderer gjerne flere som vil være med på å videreutvikle Vitensenter Nordland.

Det er mange gode krefter som bidrar til at våre barn og unge utvikler seg til dugelige mennesker. De fleste blir godt utrustet hjemmefra. I barnehager og skoler gjøres det en flott jobb hver dag! I tillegg legger mange ildsjeler ned en stor, frivillig innsats i lag og foreninger for at våre unge skal utvikle sine interesser, ferdigheter og egenskaper. Disse helgetankene har satt lys på kreativitet som egenskap. Innovasjon er å skape noe nytt. De som skal innovere må bruke sin kreativitet til å kombinere kunnskap og teknologi på nye måter. Vitensenteret ønsker å vekke interesse og engasjement både hos våre fremtidige innovatører og hos alle andre som skal sørge for det fortsatt blir fantastisk fint å leve og bo i Nordland.

Geir Bjørkøy, daglig leder Vitensenter Nordland AS