Trygge skoleveier er viktig for folk

I en undersøkelse fra NAF svarer 35 prosent av de spurte i Nordland at skoleveiene er utrygge. Medlemsorganisasjonen, som jobber med trafikksikkerhet over hele landet, ønsker at skoler, veimyndigheter og kommuner skal samarbeide tettere om å forbedre skoleveiene. Dette støtter Venstre.

Venstre vil gjøre Rana til landets beste oppvekstkommune. Da må vi ha trygge skoleveier, i tillegg til gode skoler og barnehager. I Rana har vi flere barn som får gratis skoleskyss av kommunen på grunn av farlig skolevei. Vi har et ansvar for å sikre en trygg skolevei for våre barn.

Myndighetene har et mål om at 80 prosent av barna skal gå og sykle til skolen. Da må det legges til rette slik at skoleveien er trygg og trivelig, slik at foreldre tør sende barna ut til fots eller på sykkel. I tillegg må vi sikre at barna som tar buss kan krysse veiene på en trygg måte.

Viktige tiltak for Venstre er flere gang- og sykkelveier, flere fortau og gatelys. Vi håper på tillit fra velgerne på mandag. En stemme på Venstre er en stemme for trygge skoleveier. Godt valg.

Mary Ann Dahl

3. kandidat for Rana Venstre