Gå til sidens hovedinnhold

Ida Bukholm: – Å gå rundt med en kreftsvulst i magen, er en enorm påkjenning. Vi vet at lenger ventetid øker risikoen for spredning

Professor i pasientsikkerhet og spesialist i gastroenterologisk kirurgi Ida Bukholm, presiserer at tidsfristene i pakkeforløp kreft ikke er tilfeldige, men fastsatt ut fra bestemte faglige kriterier der hovedmålet er å hindre spredning – i nåtid, men også i framtid.

– Å vente på operasjon for en kreftpasient er en stor påkjenning fysisk, men også psykisk er det en svær belastning. Desto lenger en pasient må vente, desto større innvirkning får det. En nedbrutt psyke er ikke akkurat postivt for kroppens immunforsvar. Og kreftceller blir ikke borte så fort med et dårlig immunforsvar, som med et sterkere.

Det sier spesialist i gastroenterologisk kirurgi, professor i Pasientsikkerhet hos Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) og tidligere fagsjef i Helgelandssykehuset, Ida Bukholm, til Rana Blad.

– Svært belastende

Norges første kvinnelige professor i gastrokirurgi (sykdommer som trenger kirurgisk behandling av organer i mage og tarm, journ. anm.) reagerer på opplysningene som kom fram på styremøtet i Helgelandssykehuset 27. mai. Her informerte medisinsk direktør Fred A. Mürer om at Nordlandssykehuset etter at tarmkreftkirurgien ble flyttet ut av Helgelandssykehuset i oktober i fjor, ikke har kapasitet til å operere alle tarmkreftpasienter fra Helgeland innenfor fristene i pakkeforløp for kreft.

Les også

Medisinsk direktør i Helgelandssykehuset: – Nordlandssykehuset har ikke kapasitet til å operere alle tarmkreftpasienter fra Helgeland innen fristene som pakkeforløp kreft krever

Gjennomføringsgraden har gått ned til 52,5 prosent mot et nasjonalt krav på 70 prosent. Det betyr at pasienter fra Helgeland ikke blir operert innenfor frister som pakkeforeløp kreft krever.

Helse Nords administrerende direktør Cecilie Daae presiserer når hun i Rana Blad forsikrer at pasientene «får god og nødvendig behandling», at «de fleste får behandling innen to uker etter pakkeforløpsfristen for operasjon».

– Er ikke to uker innenfor en akseptabel margin?

– Å gå med en kreftsvulst i magen som skal fjernes, og som du så må gå med lenger enn fastsatte frister tilråder, er en belastning som bare den som har opplevd det, forstår omfanget av. Hver dag i de to ukene er for mye. Det er en grunn til at fristene er som de er i pakkeforløp kreft. Tid er viktig i kreftbehandling, forklarer Ida Bukholm og fortsetter:

– Alvorlighetsgraden av økt ventetid vil heller ikke alltid vise seg i nåtid. Det er selvfølgelig vanskelig å bevise, men usikkerheten vil alltid være der, om eventuell tilbakefall og spredning på et senere tidspunkt speiler tilbake på at pasienten måtte vente lenger på operasjon da sykdommen oppsto.

Les også

Helse Nord om at tarmkreftpasienter på Helgeland ikke blir operert innen standardfrister: – Vi er ikke fornøyd, men vil forsikre om at pasientene får god og nødvendig behandling

– Den mest kritiske fasen

Den mest kritiske tida forklarer Ida Bukholm, er fra diagnosen er gitt til operasjon er gjennomført.

– Det som har skjedd før kreftsykdommen er identifisert kan vi lite påvirke, men pakkeforløpet sier noe om antall dager en operasjon bør skje innenfor av hensyn til pasientsikkerheten. Det er bestemt ut fra faglige kriterier som, for eksempel, gjennomsnittlig tid kreftsvulsten bruker på å spre seg, forklarer Ida Bukholm.

Og påpeker at det er en stor forskjell på om den tida som overskrides er totaltida fra utredning og vurdering starter til operasjonen er ferdig, eller om overskridelsen gjelder den kritiske tida fra beslutning er fattet til operasjon er gjort.

Les også

Kreftforeningens toppleder om pasienter som ikke får operasjon innen frister: – Uansett årsak er det ikke godt nok hvis pasientene må ta støyten

Det var Helse Nord som i oktober i fjor vedtok å flytte tarmkreftkirurgien ut av Helgelandssykehuset. Nå viser det seg at Nordlandssykehuset ikke har operasjonskapasitet til også å operere pasienter fra Helgeland innenfor fristene for pakkeforløp. Konsekvensen av å redusere den totale operasjonskapasiteten på dette feltet i Nordland og Nord-Norge, ble ikke ble utredet før hastebeslutninga ble vedtatt på torsdag 15. oktober 2020, og innført mandagen etter.

– En ting er om det ikke er mulighet til å operere en pasient innenfor fristene, men situasjonen på Helgeland er at tarmkreftkirurgien ved sykehusenheten i Mo i Rana var velfungerende. Den leverte kvalitet i henhold til nasjonale standarder da den ble vedtatt flyttet, kommenterer Bukholm.

Les også

Pårørende og kreftpasienter vil ikke godta at pasienter ikke får operasjon innen gitte frister: – Når livet er tapt nytter det ikke med erstatningssøksmål

Venter på Helsetilsynets rapport

31. august 2020 publiserte Rana Blad konklusjonene til tre eksterne fageksperter som hadde funnet alvorlige avvik knyttet til tarmkreftkirurgi ved sykehuset i Sandnessjøen for perioden 2016 til 2019, og som mente at «den høye dødeligheten gir grunn til bekymring».

Les også

Foreløpig rapport etter tilsynet ved sykehuset i Sandnessjøen, har ligget hos ledelsen i Helsetilsynet i en lengre periode: – Som teamleder beklager jeg veldig den lange saksbehandlingstida

Som en konsekvens varslet Helgelandssykehuset selv Statens Helsetilsyn om alvorlige hendelser, som tok saken på høyeste alvor og kom på stedlig tilsyn ved enheten i Sandnessjøen 8. og 9. oktober 2020.

Dette skjer uka før Helse Nord flytter tarmkreftkirurgien ut av Helgelandssykehuset, en løsning som skal være midlertidig.

Les også

Kirurgene Lukasz Krajnik (41) og Stefan Dehof (57): – Det går ei grense for hvor lite kirurgi vi kan utføre ved et sykehus og fortsatt tiltrekke oss folk

Tarmkreftkirurgi-saken kostet før øvrig Ida Bukholm jobben i desember i fjor. Det skjedde som følge av at hun som fagsjef hadde sendt en e-post til Helsetilsynet knyttet til det pågående tilsynet, men glemte å sette ledelsen i Helgelandssykehuset på kopi. Selv om teamleder og fagsjef i Helsetilsynet har bekreftet at informasjonen som ble gitt var relevant for saken, reagerte foretaksledelsen på først å bli gjort kjent med forholdet gjennom en henvendelse fra Helgelands Blad.

Les også

Ida Bukholm mener behandlingen hun fikk av Helse Nord kan være skadelig for pasientsikkerheten: – Jeg ble latterliggjort, og det kan skremme andre fra å si fra

Rapporten fra Statens Helsetilsyn, som var ventet å være klar i april i år, er ennå ikke ferdig selv om utkastet til foreløpig rapport i lengre tid har ligget hos ledelsen i Helsetilsynet.

– Disse sakene henger sammen, og mens vi venter er det pasientene som blir skadelidende, kommenterer Ida Bukholm, professor i pasientsikkerhet, i tillegg til spesialist innen generell kirurgi, gastroenterologisk kirurgi og brystendokrin kirurgi.

Les også

Tillitsvalgte sykepleiere i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen står sammen: – Når tarmkreftpasienter på Helgeland opplever å måtte stå i kø for å få behandling, er dette helt uakseptabelt