Ikke bare på svensk side hytter er nedsnødd: – Det har virkelig vært en snørik vinter

En svært snørik vinter gjør at mange hytter står godt nedsnødd på fjellet.