I åtte år har jeg vært kommunestyrerepresentant for Høyre og jeg er på tur inn i de neste fire.

Jeg har registrert opptil flere endringer på disse årene og jeg vil nok observere enda flere de fire neste, men den endringen som er mest markant og som jeg nå vil adressere er oppførsel.

Man må nesten være blind og tonedøv for ikke å ha registrert debatt klimaet de siste 4 år og spesielt de 2,5 siste.

Man kan ikke si at temperaturen har vært høy eller at det har gått ei kule varmt, nei , det har vært full nedsmelting! Og ingenting tyder på ei bedring.

Nettrollene blir de ofte kalt, jeg vil gjerne kalle dem mobbere.

Disse mobberne har virkelig funnet sitt eldorado i FB, der kan de ukritisk og uten filter være sin egen redaktør, der kan de name droppe de enkelt individer de ikke liker, i ordelag som er dypt sjokkerende.

Og det brer om seg, noen ser at noen skriver noe som er helt over grensen og vips så er sunn fornuft og filter borte og de hiver seg på mobbebølgen.

Alvorlig!

Jeg orker ikke engang dra dere igjennom hele leksa med det å være forbilder for barn og unge, eller hva mobbingen deres gjør med den som blir mobbet eller familien til den som blir mobbet, til det synes dere nettroll eller mobbere ikke å respondere på.

I arbeidslivet har vi et stort fokus på HMS, dette innprentes for øvrig allerede fra videregående av, men innen HMS snakker man ofte om en skadepyramide. En skadepyramide beskriver hvordan en skade kan oppstå og utvikle seg og en skadepyramide sier noe om statistiske forhold: fra mange små hendelser via skader og ulykker og helt opp til en katastrofe.

Man illustrer ofte dette ved å vise til at 1 000 små hendelser fører til 100 skader som igjen fører til 10 ulykker som igjen fører til 1 katastrofe. Det betyr at man kan langt på vei forutse når en katastrofe vil inntreffe.

Jeg tenker at skadepyramiden er et utmerket verktøy for å illustrere utviklingen og resultatet av at nettroll og mobberne får regjere.

Hvor nært er vi at unge engasjerte politikere ikke orker?

Hvor nært er vi at etablerte politikere blir utsatt for mer enn bare mobbing og hets?

Jeg vet ikke, men at tiden er overmoden for å adressere dette er jeg skråsikker på!

Jeg har selv gått for langt i kampens hete, men vær trygg på at disse åtte årene har mildnet meg, moderert meg og jeg ser frem til nye erfaringer med nye kollegaer i kommunestyret i en forhåpentligvis sivilisert tone.

Mitt spørsmål til dere mobbere er: Hadde dere satt pris på at deres døtre, sønner, familie hadde blitt utsatt for den trollinga dere holder på med?

Nei, svaret gir seg selv, vi skal aldri synke så dypt, vi skal vise toleranse, forståelse og respekt og dere mobbere kan puste lettet ut.

Våre barn har lært på skolen at hvis du ser noen som går alene i friminuttet så ta kontakt med hun eller han, hvis noen blir plaget eller mobbet så si ifra til en voksen!

Jeg sier herved ifra til alle voksne der ute:

STOPP!

REAGER!

Ikke la ett nettroll mobbe uten at dere viser ryggrad og sier ifra, ikke la ett nettroll få spy ut av seg uten at dere reagerer.

Integritet kommer ikke av seg selv og noen ganger er det en smertefull prosess, men det er det verd!

Jeg ønsker dere alle en riktig god helg, husk at dere dør bare en gang, men dere lever hver dag!

Gjør det beste ut av det J


Jarl Stian

Sønn, far, stefar, mann og lokalpolitiker.