Nordland opplever enorm økonomisk vekst

FORTSATT FRAMGANG: I industrien fortsetter framgangen og man forventer vekst på 6,5 prosent. Foto: Øyvind Bratt

FORTSATT FRAMGANG: I industrien fortsetter framgangen og man forventer vekst på 6,5 prosent. Foto: Øyvind Bratt

Artikkelen er over 5 år gammel

Innovasjon Norge: - Nordland har kanskje det største potensialet i landet.

DEL

Totalomsetningna i Nordland, inkludert selskaper med hovedkontor og filialer i fylket, økte fra 163 milliarder i 2013 til 185 milliarder i 2014. Eksportomsetninga økte med hele 23 prosent, og utgjorde nesten 24 milliarder kroner.

Vekst

- Prognosene for 2015 tilsier en vekst i omsetning i Nordland på 4,2 prosent, mot 1,4 prosent på landsbasis. Også i 2014 var veksten i Nordland (4,4 prosent) langt bedre enn veksten i landet (2,4 prosent). Marin sektor venter en vekst i inntektene på 9 prosent i 2015, mens man i industrien fortsetter framgangen og venter vekst på 6,5 prosent, sier førsteamanuensis ved Handelshøgskolen UIN, Erlend Bullvåg, i ei pressemedling.

Bullvåg er prosjektleder i Indeks Nordland som onsdag ble lagt fram, et næringsbarometer som utarbeides av Innovasjon Norge Nordland, NAV Nordland, Kunnskapsparken Bodø, DNB, NHO Nordland og Nordland fylkeskommune.

Liten politisk interesse

Mulighetene og potensialet i Nordland får likevel liten nasjonal politisk interesse og innflytelse. Det at alt går jevnt og trutt, uten store utfordringer, gjør at fylket får liten oppmerksomhet. På samme tid er avkastningen fra investeringer i Nordland god og investorene har fokus på andre mer presserende områder.

- Det gnistrer ikke vår innsats i forhold til å etablere nye store bedrifter og tiltrekke oss økte investeringer i offentlig regi. Ny teknologi, stor tilgang på vannkraft og muligheter for grønn produksjon i Nordland åpner for store muligheter innenfor kraftforedlende industri, sier Bullvåg.

Konsekvensene av manglende interesse får ofte uheldige utslag for Nordland, og gjør at mange initiativer møter motgang i stede for støtte. Eksempler på dette er manglende innsats for å omstille REC-konsernet, og nedleggelsen av Bodø Hovedflystasjon.

- I slike situasjoner settes regionene mange år tilbake i tid. Utfordringene ser vi gjennom svak befolkningsutvikling i motoren Bodø, og gjennom tap av høyteknologisk kompetanse, sier Kjell Hugvik, fylkesdirektør i NAV Nordland.

Satse på det vi kan

Signaler om stabile og gode rammebetingelser må til om Nordland skal få gjøre mer av det vi er virkelige gode på, som å drive industri og fiskeri og havbruk i stor skala. Bare slik kan Nordland få den farten som skal til for å skape nok jobber og bosetting.

- I en region med ledige energiressurser, tilgang på kompetent arbeidskraft og der man raskt kan omstille arbeidskraften, bør det satses hardt på å etablere flere større bedrifter.Dette er viktig både for å skape nye arbeidsplasser, og for å få flere som kan dele på energi- og infrastrukturkostnadene. Stort potensial og sterk økonomi i de bedriftene som allerede er i Nordland må kommuniseres langt utenfor Nordland, sier regiondirektør i NHO Nordland Ivar Kristiansen.

Positive tendenser

Bedriftene i Nordland har høyere vekst enn gjennomsnittet for Norge, og det vokser fram nye bedrifter. Utfordringene er å gi disse bedriftene gode rammevilkår for vekst.

- Nordland har kanskje det største potensialet i landet, og vi har tro på at mulighetene motiverer mange interessenter i og utenfor Nordland til å øke sin aktivitet her. Satsing og tilrettelegging for gründere, vekstbedrifter og klynger, samt langsiktige rammebetingelser og sikrere adgang til naturressurser, vil føre til at det skapes flere bedrifter og arbeidsplasser i Nordland, sier Karsten Nestvold, direktør i Innovasjon Norge Nordland, og leder for styringsgruppen til Indeks Nordland.

Artikkeltags