Tirsdag omtalte Rana Blad at Høyre foreslår en snarlig løsning for Bustneslia. Forslaget fikk støtte fra Ap, Sp og Frp i komité for samferdsel. Dermed ligger det an til at forslaget får flertall når saken behandles i fylkestinget onsdag, ifølge fylkestingsrepresentant i Høyre, Anita Sollie.

Det er Indre Helgeland Regionråd (IHR) glade for, uttrykker sekretariatsleder IHR Kjell-Idar Juvik i en pressemelding tirsdag kveld.

– Ble lyttet til!

I dag avga komité for samferdsel sin innstilling til Fylkestinget. En enstemmig komité foreslo følgende tilleggsforslag til Regional Transportplan (RTP) om Bustneslia:

«Nordland fylkesting vil peke på behovet for å også utrede andre alternativer knyttet til Bustneslia, spesielt dersom dette kan føre til en raskere og billigere realisering av en ny løsning.»

– Vi er glade for at komiteen har fremmet dette forslaget og gått enstemmig for det. IHR, kommunene og næringslivet ble lyttet til! Men det er fortsatt en jobb å gjøre før anleggsstart. Vi venter da spent på vedtaket i morgen, sier sekretariatsleder IHR Kjell-Idar Juvik i en pressemelding fra Indre Helgeland Regionråd (IHR) tirsdag kveld.

– Vi forventer at et samlet fylkesting slutter seg til dette, skriver Indre Helgeland Regionråd og forklarer:

– Nå forventer vi at utredningen skjer raskt slik at Fylkestinget kan prioritere oppstart av denne strekning tidlig i økonomiplanperioden 2023–2026.

– I dag er Bustneslia en flaskehals på veinettet vårt, la det ikke bli et hinder for all den veksten som er på gang mellom kyst og innland aksen Mo i Rana – Nesna – Lurøy.

– Dette er en klar bestilling til administrasjon og er i tråd med innspillet fra regionrådet, og det viser at en samlet komité har lyttet til innspillene fra Regionrådet. Vi mener dette også er en bekreftelse på at Fylkestinget står på sine tidligere løfter om opprusting av Bustneslia og at de ønsker en raskere realisering en det RTP-forslaget la opp til.

– Vi er overbevist at dette betyr at lang tunnelløsning skrinlegges til fordel for en løsning i dagen, da dette blir betydelig billigere og vil bety en raskere realisering.

– Vi hadde håpet på at de også skulle løfte inn mere midler en de 100 millionene som ligger inne i første 6 års periode av RTP, men det ligger totalt 500 millioner kroner inne i RTP perioden og er en av de største enkeltprosjektene. Vi har forståelse for at Fylkespolitikerne vil ha tallene på bordet for det nye alternativet først. Dette vil de få når utredningen er klar.

– Ifølge Nasjonal Transportplan som ble vedtatt i 2021 av Stortinget, og Statens vegvesen sin gjennomføringsplan 2023–2027 ligger det inne en betydelig økning til fylkesveiene. Dette vil bety mer midler til Nordland Fylke, som vil gjøre det mulig å løfte inn mer midler til Bustneslia tidlig i neste økonomiplanperiode, dette vil vi jobbe for fram mot Fylkestingets økonomibehandlingen i desember.

– Vi har også i møtene med Fylkestinget åpnet for å diskutere egenfinansiering når utredningen er klar, vis dette kan føre til en raskere oppstart.

– Vi er også glade for å få klare forsikringer på at dagens økte vintervedlikehold for Bustneslia skal videreføres.