Ingen folk eller maskiner gikk i raset av moloen: – Stedet skal sjekkes av geoteknikere