Det er i en pressemelding det fremgår at organisasjonen Norske Vindkraftkommuner reagerer sterkt på Kraftskatteutvalgets forslag om å vri inntektene fra kommune til stat.

- Ingen kommuner vil stille seg positiv til vindkraftutbygging etter dette. Kraftskatteutvalget foreslår å vri inntektene fra kommune til stat, med andre ord å ta bort den eneste kompensasjonen en vindkraftkommune har. Det kan ikke bli mer umusikalsk enn dette, sier sier Wenche Tislevoll, styreleder i LNVK, Norske Vindkraftkommuner, og fortsetter:

- Utvalget hadde mulighetene til å rydde opp i skjevheten mellom skatt på vind og vann, og gi mer forutsigbare rammer både for lokalsamfunn og næringsliv, men i stedet legges frem et forslag som vil sette en effektiv stopper for lokal aksept for kraftutbygging. Først får vi forslaget til Nasjonal Ramme der lokale forhold ikke er tatt med i utredningen, et kart som ikke er annet enn et symbol på manglende distriktsforståelse og sentralt overformynderi. Så legges det frem et forslag der kompensasjonene for naturinngrepene overføres fra vertskommune til stat. Det er helt utrolig at man ikke forstår hvor fullstendig feil dette blir.

Videre i pressemeldingen peker Tislevoll på at det er skatteinntektene som for enkelte kommuner har bidratt til at man har sagt ja til vindkraft.

- Vindkraftkommuner har gjennom lokale, demokratiske prosesser vurdert positive opp mot negative sider av en utbygging, og på tross av forskjellen mellom skatt til vindkraft og vannkraft, har man i en del tilfeller endt på et ja. Først og fremst på grunn av direkte skatteinntekter gjennom eiendomsskatt på kraftverk. Skatteinntektene i en kommune på 5-20 millioner pr år har vært en grei kompensasjon og gjort det mulig å bidra med lokale naturområder og naturressurser til felleskapet og det grønne skiftet, sier hun, og fortsetter:

- Klimaendringene er vår tids store utfordring og Norge trenger mer energi når vi skal kutte utslipp innen transport de neste årene. Det burde vært åpenbart at skattepolitikken må innrettes slik at de negative sidene ved en kraftutbygging blir kompensert der inngrepet finner sted. Norge har store muligheter til å styrke sine fornybare fortrinn, både gjennom vann- og vindkraft. Det er derfor viktigere enn noen gang at de lokalsamfunnene som tar byrden for de naturinngrepene dette krever, også blir kompensert på en rettferdig forutsigbar måte.