Gå til sidens hovedinnhold

Ingen løsning i millionstrid mellom Helgeland Kraft og fylkeskommunen etter raset som kostet 62 millioner kroner

Artikkelen er over 2 år gammel

[HELGELENDINGEN] Nordland fylkeskommune og Helgeland Kraft er ennå ikke enig om hvem som skal betale regninga etter raset i Tosbotn for snart tre år siden.

Venter på HK

– Vi venter på et utspill fra Helgeland Kraft, sier Svein Eggesvik (Sp) som er fylkesråd for samferdsel i Nordland fylkeskommune.

– Det er ikke så mye som har skjedd etter det siste møtet vi hadde før jul, sier Torkil Nersund som er konserndirektør i Helgeland Kraft produksjon. Han legger til at de nå arbeider for å få en utsettelse av foreldelsesfristen som går ut 1. april i år – nøyaktig tre år etter at det første raset gikk i Tosbotn.

– Dette er en svært komplisert sak, og vi er enig med motparten i at det er nødvendig at vi kjøper oss mer tid for å kunne komme til en eventuell enighet, sier Nersund. Han legger til at Helgeland Kraft i utgangspunktet er interessert i å komme fram til en utenomrettslig løsning. Nersund og Eggesvik har hatt to møter ansikt til ansikt, åpenbart uten at det har satt særlig fart i saken.

Ikke fastlåst

– Det er kontakt mellom partene, og jeg vil ikke karakterisere saken som fastlåst, sier Eggesvik. Også han er primært interessert i å finne en løsning uten å koble inn rettsapparatet.

Våre kostnader knyttet til raset har vært på 43 millioner kroner knyttet til bygging av ny vei forbi rasstedet og 21 millioner for kostnader knyttet til ekstra ferjetransport, sier Eggesvik.

Kravet som fylkeskommunen har sendt til Helgeland Kraft er på 56,6 millioner kroner, eller helt nøyaktig 56 616 264 kroner.

 

HK-tap på 50–60 millioner

Etter at kravet ble presentert for Helgeland Kraft påpekte Torkil Nersund i september i fjor at selskapet er påført et tap i størrelsesorden 50–60 millioner kroner som følge av rasene. Helgeland Kraft har også stilt spørsmål ved veiens beskaffenhet.

I en skriftlig tilbakemelding til fylkeskommunen i fjor høst skriver HK at det er naturlig å reise spørsmål om hvorvidt veikonstruksjonen tålte svært lite og var utsatt for rasrisiko. Nersund betegnet det da som bekymringsfullt at Helgeland Kraft ikke ble advart mot veiforholdene før de satte i gang med anleggsarbeid og bruk av tunge maskiner i området hvor veien senere raste ut.

«Vi kan ikke se at fylkeskommunen på noe tidspunkt (...) har signalisert svakheter ved fylkesvei 76», skrev Nersund i brevet til fylkeskommunen i fjor høst.

Kommentarer til denne saken