Gå til sidens hovedinnhold

Ingen positive prøver, og ingen i isolasjon eller karantene i Rana - se kommunens rekkefølge for vaksinering

Mandag morgen kan kommunen komme med positive nyheter vedrørende koronasituasjonen i Rana. Null , null og null.

Her er en oppsummering av smittesituasjonen og vaksinasjonen i Rana for uke sju:

antall positive prøver: 0

antall tester utført: 363

antall i isolasjon på slutten av uken: 0

antall i karantene på slutten av uken: 0

Om vaksinering:

Antall vaksinedoser mottatt totalt siden uke én: 2. 112 (Pfizer)antall vaksinedoser til risikogrupper: 1. 847. Antall vaksinedoser til prioritert helsepersonell i kommunen: 265

Hvor langt er Rana kommet med vaksineringen?

Personer i sykehjem er fullvaksinerte. Det samme gjelder de fleste eldre som bor i omsorgsboliger. Vi vaksinerer nå hjemmeboende personer eldre enn 80 år, som er i prioriteringsgruppe to og tre.

Framdrift vaksinering:

Fra og med uke åtte vil Rana kommune motta vaksine både fra Pfizer og fra AstraZeneca. Pfizer-vaksinen er forbeholdt prioriteringsgruppe én-fire, som er personer eldre enn 65 år og yngre personer i høyrisikogruppen. AstraZeneca-vaksinen kan gis til personer i prioriteringsgruppe fem-ni, som er personer yngre enn 65 år og helsepersonell. Begge vaksinene krever to doser for å oppnå full effekt. Dose to skal gis med samme vaksine som ble gitt i dose én.

Prioriteringsrekkefølgen av risikogruppene:

Beboere i sykehjemalder 85 år og eldre

alder 75-84 år

alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (Definerte sykdomstilstander av Folkehelseinstituttet (FHI))

alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander

alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander

alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander

alder 55-64 år

alder 45-54 år

Pfizer-vaksinen:

Vaksineleveransene er foreløpig små. I uke åtte og ni mottar Rana kommune henholdsvis 378 og 372 vaksinedoser av Pfizer-vaksinen. Dette er nok til å gi andre dose til personer som fikk første vaksinedose i uke fem og seks. Det blir få vaksiner igjen for å vaksinere nye. Slik det ser ut nå vil det hovedsakelig være personer over 80 år i prioriteringsgruppe én-fire som vil få tilbud om vaksine de neste tre ukene.

AstraZeneca-vaksinen:

I uke åtte mottar Rana 200 doser med AstraZeneca-vaksinen. AstraZeneca-vaksinen er ikke anbefalt for personer eldre enn 65 år, eller personer i høyrisikogruppene. I uke åtte vil disse dosene gå til prioritert helsepersonell etter anbefaling fra FHI. FHI jobber med en plan for når innbyggere under 65 år skal bli tilbudt AstraZeneca-vaksinen. Denne forventes å bli presentert om kort tid.

Registrerte:

Totalt har 9 862 personer i Rana registrert seg for vaksine.

Kommentarer til denne saken