Inger-Marie og Ørjan kjøpte piggfrie dekk i god tro. Nå har de ventet halvannet år på refusjon

For ekteparet har det blitt en prinsippsak å få oppgjøret som de ble lovet.