Lederen for Ranaregionens næringsforening, Ingvild Skogvold, møtte denne uka transportnæringa, NHO Nordland, oppdrettsnæringa og Nordland fylkeskommune, møte der Bustneslia var tema. Fylket har bestemt at det skal bygges tunnel, men dette har blitt utsatt flere ganger. Derfor var det avbøtende tiltak som sto på dagsplanen da partene møttes.

– Hvert eneste år er det alvorlige hendelser på strekningen, selv om denne vinteren har vært av den lettere sorten. Den endelige løsningen for lia er å få dette utbedret og det er alle enige i, også fylket. De har sagt at det beste er å anlegge en tunnel, men det er mange år fram i tid, og vil koste store summer. Derfor må vi se hva som kan gjøres på kort sikt. Det er uakseptabelt at pendlerne, og næringslivssjåfører, skal kjøre med hjertet i halsen og vi hadde et godt møte der transportsektoren fikk si hva de mente om strekningen. Det var sterke historier de kom med og det skal vi ta på sterkeste alvor. Også oppdrettsnæringen var med og Nova Sea har med sitt prosjekt Trygg Trailer gjort mye for å forbedre sikkerheten, men de kan ikke gjøre alt. Mange tror at det bare er å sko kjøretøyene bedre, men slik er det ikke. Det er selve strekningen, og vedlikeholdet av denne, som er for dårlig. Det tok vi opp med fylket i møtet og de kunne fortelle at de har satt opp en ekstra brøytebil, men det får vi ikke se virkningen av før neste vinter. Så får vi se om det hjelper. Slik det har vært tidligere vintre er ikke godt nok, sier Skogvold.

Derfor vil Skogvold opprettholde dialogen med både fylket og transportnæringa.

– Transportnæringa forteller at de har problemer med å finne sjåfører som ønsker å kjøre over lia på vinteren, og slik kan vi ikke ha det. De er bekymret for liv og helse og sett i et helhetsperspektiv kan ikke dette vedvare. Det var et godt møte med fylkesråden, og jeg oppfatter at han forstår alvoret i situasjonen, og vi håper vi kan fortsette å ha en god dialog om forbedringer og løsninger. Jeg opplevde at vi hadde et godt møte og oppfatter at fylkesråden forstår alvoret, sier hun.

Skogvold, har hatt sin første vinter som innbygger i Rana. Med adresse Utskarpen har hun fått føle på hvordan det er å ha Bustneslia som en del av pendlerruta.

– Jeg kom jo fra Oslo, der jeg ikke hadde bil en gang, til Utskarpen og dermed må jeg jo over lia for å komme meg på jobb, eller på møter. Derfor har jeg vært nødt til å integrere meg, og jeg er sikker på at hadde Bustneslia vært på Østlandet så hadde det vært tunnel for lenge siden. Hvorfor det er slik at det settes på vent her oppe kan jeg bare spekulere i, men jeg er sikker på at det er et folkeslag her oppe som er vant til harde vintre, men slik er det ikke sørafor. Da Frank raste på sitt verste var jeg sikker på at både barnehager og skoler måtte stenge, men de var åpne, og ungene lekte ute. Barnehagen som våre barn gikk på i Oslo hadde garantert holdt stengt hvis det var like dårlig vær der. Folk er vant til å tilpasse seg et tøft klima her oppe, men det er ingen unnskyldning for at man skal frykte for liv og helse når man skal bruke en av de viktigste innfartsårene i regionen, sier Ingvild Skogvold, leder i Ranaregionens næringsforening.