Fylkesmannen i Nordland har etter nøye vurdering innført båndtvang i deler av fylket, med virkning fra og med 19. mars.

Formålet med påbudet er dyrevelferd, skriver Avisa Nordland.

– Hensikten er å beskytte simler, kalver og rein generelt mot forstyrrelser i en kritisk periode, som følge av vanskelige beiteforhold og store snømengder.

Dette gjelder for hunder i Grane, Hattfjelldal, Rana, Hemnes, Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål og Saltdal.

Det er lovbestemt båndtvang for hund i tiden 1. april til og med 20. august.