Gå til sidens hovedinnhold

Innfører rødt nivå for ungdomsskoleelevene i Rana, mens kommunen holder på gult driftsnivå for barneskolene

I etterkant av regjeringens pressekonferanse om koronapandemien og strengere nasjonale tiltak har skolesjef Pål-Stian Sjåvik sendt ut et brev til samtlige foresatte om skoledriften i Rana kommune de kommende ukene.

Rødt nivå på ungdomstrinnet

Det blir en endring på smittevernnivå for elever på ungdomstrinnet i Rana kommune

Fra 4. januar vil ungdomstrinnet ved Rana ungdomsskole, Storforshei barne- og ungdomsskole og Utskarpen barne- og ungdomsskole være på rødt nivå for smittevern. Skolene vil i tråd med sine beredskapsplaner for rødt nivå iverksette rutiner og smitteverntiltak tilpasset dette nivået.

– Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø i Rana-skolen, sier skolesjef Sjåvik

Alle som jobber i skolen skal følge med på at elevene har det bra. I tiden framover vil vi fortsatt være nøye med å sikre godt forebyggende smittevern i henhold til rødt nivå. Smittevernet bygger på tre grunnleggende prinsipper og tiltak iverksettes i henhold til gjeldende veiledere etter trafikklysmodellen


1. Ingen syke skal møte på skolen

2. God håndhygiene og forsterket renhold

3. Økt grad av kontaktreduserende tiltak – hold avstand og mindre samarbeid mellom kohorter


Organisering av skoledagen for ungdomstrinnet fra og med mandag 4. januar

Elever på 8. – 10. trinn skal ikke møte på skolen mandag 4. januar. Skolene vil bruke mandag 4. januar til å gjøre nødvendige forberedelser. Elevene skal logge på Teams i morgen kl. 10.00 for møte med sin kontaktlærer.

Skolene sender ut mer informasjon om skolehverdagen på rødt nivå i løpet av mandag 4. januar.

Det anbefales at elevene på ungdomstrinnet bruker munnbind, dersom det ikke er mulig å holde en meters avstand under transport med skoleskyss

Gult nivå for barneskolen, mellomtrinnet og SFO

For barneskolen og SFO videreføres smitteverntiltak på gult nivå slik det var før jul. Alle elever på 1.–7. trinn møter som normalt på skolen mandag 4. januar. Tilbudet i SFO vil ha normal åpningstid fra mandag 4. januar.

– Vi ber alle elever i Ranaskolen vise ansvar og ta hensyn til hverandre, og at smittevernråd for rødt nivå følges, sier skolesjef Pål-Stian Sjåvik.

Fire smitta siden julaften

Videre opplyser kommunen at det etter julaften er registrert fire positive tilfeller av koronasmitte i kommunen. Ingen av disse er smittet i Rana, men utvikling av smittesituasjonen er fortsatt usikker i ukene som kommer.

Kommentarer til denne saken