Det er Vegtrafikksentralen nord som litt etter klokken 1430 melder at fergesambandet Levnag-Nesna er innstilt inntil videre grunnet sterk vind.